Omzien naar elkaar...

Als gemeente van Jezus Christus hebben we de opdracht naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en te ondersteunen. We hebben de opdracht zorg te dragen voor elkaar in navolging van Christus die zegt: Ik ben in het midden van u, als één die dient.

Naar elkaar omzien kan soms zo nodig zijn, er is veel verdriet en zorg.
Mensen lijden soms aan de gebrokenheid van het bestaan, zijn door
omstandigheden beschadigd, vereenzaamd. Er kan een periode in je leven zijn dat je behoefte hebt aan een luisterend oor, aan iemand die een tijd met je optrekt, er voor je wil zijn, met je mee wil denken, voor je bidt.......

Op deze manier wil het pastoraal team van onze gemeente er voor iedereen zijn, in het verlengde van of aanvulling op het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen. De mensen van het pastoraal team werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en hebben geheimhouding beloofd.

Wanneer u/jij  behoefte hebt om zorgen of verdriet te delen, voor korte of langere tijd met iemand  van het pastoraal team op te trekken, kunt u met de coördinator of met één van de teamleden contact opnemen.

Contactpersonen:

Toos van der Velden (coördinator)
Erfgenamenstraat 58
8271 TW IJsselmuiden
tel. 038-3313433 / 06-25305476
email: toosvandervelden@gmail.com
Jan Rozendaal (ouderling)
Louis Pasteurlaan 7
8271 CV IJsselmuiden
tel. 3316509 / 06-14314992
email: jrozendaal@dorpskerk.com
Barthina Dekker
Tichlerstraat 30
8271 VE IJsselmuiden
tel. 3310942 / 06-37652583
email: jmdekker@home.nl
Jetty Nentjes
Kreeft 15
8271 KL IJsselmuiden
tel. 3322774 / 06-25401344
email: jetty@solcon.nl
Alette Tanghe
Ringmus 6
8271 HE IJsselmuiden
tel. 3325765 / 06-16580966
email: jatanghe@solcon.nl
Wil de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 3311607 / 06-43516553
email: pwdegraaf@hotmail.com
Adri Koster
Burg. v. Engelenweg 140
8271 AM IJsselmuiden
tel. 3388227 / 06-83121191
email: kostera@telfort.nl
Annie Keizer
Tichlerstraat 29
8271VD IJsselmuiden
tel. 3322757 / 06-16813800
email: anniekeizer@hotmail.com
Pim van 't Ende
Buitenwaarde 40
8277 AZ Grafhorst
tel. 3325236 / 06-53529211
email: pvantende@hetnet.nl

Gemeentebreed

Gemeentebrede informatie omtrent verenigingen en clubs Meer....