MODERAMEN

  Preses
  W. Meuleman
  Branderdijk 12
  8277 AL Grafhorst
  tel.: 06 - 26764988
  wmeuleman@dorpskerk.com 
  Scriba
  J. Hofstede
  de Bogaard 21
  8271 JD IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3313549   
  scribawijk1@dorpskerk.com
  Assessor vacant
Tijdelijk lid:
J.H. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3315107
  Lid
  D. van Boven
  Zeegravensingel 7
  8271 KE IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3326706

Wijkpredikant

  vacant
Ouderling Meuleman is aanspreekpunt voor het pastoraat. Zijn gegevens staan hier boven. U kunt natuurlijk ook bij uw ouderling terecht. 
 

Ouderlingen                                              
(de rode straten/plaatsen behoren niet geografisch tot wijk I)     Sectie of specifieke taak:

J. Hofstede
de Bogaard 21
8271 JD IJsselmuiden
tel.: 038 - 3313549
scribawijk1@dorpskerk.com
Scriba

Meerzicht, Tuinderij, Aalbershof, Burg. van Engelenweg (vanaf Dorpsweg t/m Plasweg), Kerkepad, Koraal, Zandbergstraat en Zeegravensingel.

     


K.A. van der Linde
Karthuizerlaan 13
8271 XA IJsselmuiden
tel.: 038-3324286
kavanderlinde@dorpskerk.com 
Herberg, Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Paalkamp, Praam, Rolpaal, Tolhek, Tragel, Trekschuit, Turfschip, Veerschuit.
     
C.M. van den Boogaart
Koolmees 4
8271 HL IJsselmuiden
tel.: 038-3447091
cmvandenboogaart@dorpskerk.com
Ouderenpastoraat
     
D. van Boven
Zeegravensingel 7
8271 KE IJsselmuiden
tel.: 038 - 3326706
dvanboven@dorpskerk.com

Burgemeester van Engelenweg 1-135 en 2-92, De Akkers, De Bogaard, Lijnbaanstraat, Rembrandtstraat, Touwslagerslaantje, Tuinstraat, Veilingweg, Vermeerstraat, Schepenenstraat en Slenkstraat 14 (deel Maarlenhof).

     
J.W.L. Pennekamp
Akkerwinde 8
8271 DM IJsselmuiden
tel.: 038-3330488
jwlpennekamp@dorpskerk.com

Groenendael , Hagendoornweg, Hartogsweg, Koekoeksweg, Koekoeksroede, Middenweg, Oosterlandenerf, Parallelweg, Ringdijk, Tuindersweg, van Asseltweg, Verkavelingsweg, Woldweg, Zwagersweg, Schepenenstraat en Slenkstraat 14 (deel Maarlenhof).

     

C. van Middelkoop
Burg. Visserweg 55
8271 CN IJsselmuiden 
tel.: 038-3335953
cvanmiddelkoop@dorpskerk.com

Akkerwinde, Bloemstraat, Boterbloem, Gentiaan, Klaproos, Klaver, Korenbloem, Morgenster, Vogelwikke en Walstro.

     
G. Alberts
Koggesingel 141
8262 GW Kampen
tel.: 038 - 3320186
galberts@dorpskerk.com

Geertruit Sloetlaan, Ittervegtlaan, Kerspelstraat, Magnoliaplein, Magnoliastraat, Meester Diepenveenlaan, Sangerslaan, van Diggelenerf, van Diggelenweg en Zwolle.

     
P.W. Kaat
Tuinderij 7
8271 DW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3315658
pwkaat@dorpskerk.com

Achterstraat, De Noord, Dirkje Kerkemaat, Goudplevier, Jan van Dieststraat, Kerkstraat, Zalmhof en Graspieper.

 
S.T. Bouma
Kamperzeedijk 19
8277 AP Grafhorst
tel.: 06 - 52346679
stbouma@dorpskerk.com

Grafhorsterweg, Kamperzeedijk, Korte Steeg, Mandjeswaardweg en Plasweg.

 
  J.H. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3315107
hrozendal@dorpskerk.com

Blekersdam, Hobbemastraat, Hoge Bomen, Kleiland, Kraton, Ondernemersstraat, Spoordwarsstraat, Spoorstraat, Tasveld, Trekvaart, Veldoven, Zendijk, Zwolseweg, Oosterholtseweg, Oosterlandenweg, Emmeloord, Ens en Kampen (met uitzondering van 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks').

 
W. Meuleman
Branderdijk 12
8277 AL Grafhorst
tel.: 06 - 26764988 
wmeuleman@dorpskerk.com

Preses

Baan, Blekerijweg, Dorpsweg, Frieseweg, Holtzendestraat, Ingenieur B.P.G. van Diggelenkade, Marnixpad, Veenstraat, Kamperwetering,  Sonnenbergweg en Mastenbroek.

 
M. ten Brinke
Nachtegaal 17
8271 HS IJsselmuiden
tel. 038-3322746 of 06-33715941
mtenbrinke@dorpskerk.com
Hoepelweg, Rondeweg, Weidestraat, Blexterstraat, Erfgenamenstraat, Koperwiek, Nachtegaal, Postgrevestraat, Slenkstraat m.u.v. Maarlenhof, Tichlerstraat, 's-Heerenbroek, Kampen de wijken 'het Stationskwartier' en 'het Onderdijks'.
 

H.B. van ’t Oever
Kamperzeedijk 5
8277 AN Grafhorst
tel. 06-14392615
hbvantoever@dorpskerk.com

Bergweg, Branderdijk, Buitenwaarden, Meenteweg, Noordewaardweg, Oudendijk, Voorstraat, Drostenstraat, Hogehuisstraat, Burg. Meijerweg, Burg. Visserweg, Laanzicht, Markeresplein, Markeresstraat, Schoutstraat, Simon Johannesstraat, van Dokkumstraat en Genemuiden.
 
D. van der Molen
Grafhorsterweg 33
8271 CA IJsselmuiden
tel. 06 - 50258741
dvandermolen@dorpskerk.com
Jeugdouderling

Coördinator catechese wijk I

Ouderlingen-kerkrentmeester

C. van Dijk
Tragel 18
8271 LN IJsselmuiden
tel.: 038 - 3325482
cvandijk@dorpskerk.com
Albert Schweitzerlaan, Alexander Fleminglaan, Robert Kochlaan, Sportlaan, Kapittelstraat, Karthuizerlaan, Kluisstraat, Monnikenstraat, Priorstraat en Refterstraat.
 
D. de Ruiter
Burg. van Engelenweg 145
8271 AN IJsselmuiden
tel.: 06 - 30879652
dderuiter@dorpskerk.com

Louis Pasteurlaan, Marie Curielaan, Karekiet, Koolmees, Patrijs, Ringmus, Tuinfluiter en Tureluur.

 
C. Juffer
Erfgenamenstraat 59-a
8271 TW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3337074
cjuffer@dorpskerk.com

Watersnip, Kreeft, Kwikstaart, Mossel, Oester, Rietgors, Schelp en Zeester.


Diakenen

W. van den Belt
Veenstraat 27
8271 VP IJsselmuiden
tel.: 038 - 3311816
wvandenbelt@dorpskerk.com
 
 
  H. Snel
Oosterholtseweg 58
8271 PV IJsselmuiden
tel.: 06-55911844
hsnel@dorpskerk.com
 
 

J. Prins
Nachtegaal 45
8271 HT IJsselmuiden
tel.: 038 - 3312850
jprins@dorpskerk.com

 
 
  J.P. Droogendijk
Grafhorsterweg 43a
8271 CB  IJsselmuiden
tel.: 06 - 51686185
jpdroogendijk@dorpskerk.com
 
 

H. Kanis
Jan van Dieststraat 7
8277 AS Grafhorst
tel.: 038 - 3322196 
hkanis@dorpskerk.com

 
 
J. Klooster
Kerkstraat 47
8277 AD Grafhorst
tel.: 038 - 3322001
jklooster@dorpskerk.com