MODERAMEN

  Preses
  W. Meuleman
  Branderdijk 12
  8277 AL Grafhorst
  tel.: 06 - 26764988 
  Scriba
  J. Hofstede
  de Bogaard 21
  8271 JD IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3313549   
  scriba1ijsselmuiden.grafhorst@gmail.com
  Assessor
  ds. H.J.T. Lubbers
  Rembrandtstraat 22
  8271 AJ IJsselmuiden
  tel.: 038 - 2000390
  Lid
  D. van Boven
  Zeegravensingel 7
  8271 KE IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3326706

Wijkpredikant

ds. H.J.T. Lubbers
Rembrandtstraat 22
8271 AJ IJsselmuiden
tel.: 038-2000390
e-mail: hjtlubbers@solcon.nl
 Assessor

Ouderlingen

J. Hofstede
de Bogaard 21
8271 JD IJsselmuiden
tel.: 038 - 3313549
scriba1ijsselmuiden.grafhorst@gmail.com
Scriba

Tuinderij
     


K.A. van der Linde
Karthuizerlaan 13
8271 XA IJsselmuiden
tel.: 038-3324286   
"het Meer", Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Trekschuit, Turfschip, de Herberg, Paalkamp, de Veerschuit, Goudplevier, Watersnip.
     
C.M. van den Boogaart
Koolmees 4
8271 HL IJsselmuiden
tel.: 038-3447091
Ouderenpastoraat
     
D. van Boven
Zeegravensingel 7
8271 KE IJsselmuiden
tel.: 038 - 3326706
Lid
Blekersdam, Burgemeester van Engelenweg 1-135 en 2-92, De Akkers, De Bogaard, Hobbemastraat, Lijnbaanstraat, Rembrandtstraat, Sportlaan, Touwslagerslaantje, Tuinstraat en Vermeerstraat.
     
J.W.L. Pennekamp
Akkerwinde 8
8271 DM IJsselmuiden
tel.: 038-3330488
Groenendael , Hagendoornweg, Hartogsweg, Koekoeksweg, Middenweg, Oudendijk, Parallelweg, Ringdijk, Tuindersweg, van Asseltweg, Verkavelingsweg, Woldweg, Zwagersweg
     

C. van Middelkoop
Burg. Visserweg 55
8271 CN IJsselmuiden 
tel.: 038-3335953
Akkerwinde, Bloemstraat, Boterbloem, Gentiaan, Hoepelweg, Klaproos, Klaver, Korenbloem, Morgenster, Rondeweg, Vogelwikke en Walstro.
     
G. Alberts
Groenendael 188
8271 EK IJsselmuiden
tel.: 038 - 3320186
sloetlaan, Ittervegtlaan, Kerspelstraat, Magnoliaplein, Magnoliastraat, Meester Diepenveenlaan, Sangerslaan, van Diggelenerf en van Diggelenweg.
     
P.W. Kaat
Tuinderij 7
8271 DW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3315658

Achterstraat, Branderdijk, Kerkstraat, Voorstraat, De Noord, Dirkje Kerkemaat, Meenteweg, Noordewaardweg en Zalmhof.

 
S.T. Bouma
Kamperzeedijk 19
8277 AP Grafhorst
tel.: 06 - 52346679

Bergweg, Grafhorsterweg, Kamperzeedijk, Korte Steeg en Plasweg

 
G.J. Versteeg
De Uitloop 17
8307 DN  Ens
tel. 0527 - 253292

Hoge Bomen, Kampen, Kleiland, Kraton, Ondernemersstraat, Spoordwarsstraat, Spoorstraat, Tasveld, Trekvaart, Veldoven, Weidestraat, Zendijk en Zwolseweg.

 
W. Meuleman
Branderdijk 12
8277 AL Grafhorst
tel.: 06 - 26764988 

Preses
Baan, Blekerijweg, Dorpsweg, Ens, Frieseweg, Holtzendestraat, Marnixpad en Veenstraat.

 
D. van der Molen
Grafhorsterweg 33
8271 CA IJsselmuiden
tel. 06 - 50258741
Jeugdouderling
Coördinator catechese wijk I

Ouderling-kerkrentmeesters

C. van Dijk
Kluisstraat 71
8271 XG IJsselmuiden
tel.: 038 - 3325482
Albert Schweitzerlaan, Alexander Fleminglaan en Robert Kochlaan.
 
D. de Ruiter
Burg. van Engelenweg 145
8271 AN IJsselmuiden
tel.: 06 - 30879652

Louis Pasteurlaan en Marie Curielaan.

 
C. Juffer
Erfgenamenstraat 59
8271 TW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3330931
Jan van Dieststraat

Diakenen

W. van den Belt
Veenstraat 27
8271 VP IJsselmuiden
tel.: 038 - 3311816
 
 
P. van Dalfsen
Watersnip 18
8271 GN IJsselmuiden
tel.: 038 - 3636066
 
 

J. Prins
Nachtegaal 45
8271 HT IJsselmuiden
tel.: 038 - 3312850

 
 
A. Grootenhuis
Oudedijk 7
8276 AZ Kampen
tel.: 038 - 3446203
 
 

H. Kanis
Jan van Dieststraat 7
8277 AS Grafhorst
tel.: 038 - 3322196 

 
 
J. Klooster
Kerkstraat 47
8277 AD Grafhorst
tel.: 038 - 3322001