Vervoer kerkbezoek 
De zorg voor kerkvervoer per auto van gemeenteleden naar de zondagse erediensten staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie, die de coördinatie uitbesteedt aan enkele gemeenteleden, die optreden als contactpersonen. Het vervoer is bestemd voor gemeenteleden die niet zelfstandig de kerkgebouwen kunnen bereiken. Informatie kunt u inwinnen bij onderstaande gemeenteleden:
Dorpskerk: J.P. Droogendijk tel. 0651686185
Oosterholthoeve: J. v.d. Linde tel. 038-3317467

Opnamen kerkdiensten 
Het is mogelijk dat u een kerkdienst opnieuw zou willen beluisteren. In dat geval kunt u een dienst op cd aanvragen bij dhr. J.W. van 't Ende, tel. 038-3325236.
Afhalen kan, voor zowel IJsselmuiden als Grafhorst, na bestelling op dinsdagavond één keer in de veertien dagen op de even weken tussen 18.45 en 19.30 uur bij J.W. van 't Ende, Buitenwaarde 40, 8277 AZ Grafhorst,
tel: 038-3325236

Kerkradio bij ziekte
Mocht u door ziekte of andere (tijdelijke) omstandigheden niet in de gelegenheid zijn de erediensten te bezoeken dan zijn er meerdere mogelijkheden deze diensten te beluisteren, zoals kerkradio. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met H. Snel tel. 06-55911844