Nieuws wijk I

Met de versoepelingen mogen we ook meer gemeenteleden per dienst uitnodigen. 
Mondkapjes zijn ook in de kerk niet meer verplicht. Wel houden we ons aan de 1,5 meter afstand, ook bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk.

U kunt zich aanmelden voor de ochtend of middag/avonddienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

25 juli
Voorrang bij het aanmelden voor de secties van: Pennekamp, vd Hoek, de Ruiter, Ten Brinke, Juffer, vd Wetering, van Boven, van Dijk, Meuleman, vd Linde en van 't Oever.
Zaterdag vanaf 14.00 aanmelden vrij voor iedereen. Zijn er om 20.00 nog plaatsen over dan kunt u zich voor een tweede keer aanmelden

01 augustus
Voorrang bij het aanmelden voor de secties van: Riezebos, Rozendal, Kaat, Bouma, Pennekamp, vd Hoek, de Ruiter, Ten Brinke, Juffer en vd Wetering.
Zaterdag vanaf 14.00 aanmelden vrij voor iedereen.

08 augustus
Voorrang bij het aanmelden voor de secties van: Van Boven, van Dijk, Meuleman, vd Linde, van 't Oever, Riezebos, Rozendal, Kaat en Bouma
Zaterdag vanaf 14.00 aanmelden vrij voor iedereen. Zijn er om 20.00 nog plaatsen over dan kunt u zich voor een tweede keer aanmelden

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Aanmelden diensten wijk 1  

25 juli
09.30 ds. B. van Leeuwen (werkboekje morgendienst)
18.30 ds. L. Schaafsma (werkboekje avonddienst)
01 augustus
09.30 ds. M. van Kooten (werkboekje morgendienst)
16.00 kandidaat C.P. Bakker (werkboekje middagdienst)
08 augustus
09.30 ds. R. Veldman (werkboekje morgendienst)
18.30 ds. L. Hak (werkboekje avonddienst)

 

Wat God doet (lied: Wat God doet, dat is welgedaan)

Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij Zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
Zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal Zijn licht zien dagen!

Belijdenis doen – Jij? - U?

Is belijdenis doen belangrijk? Ja, op zeker moment wordt in je leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Ofwel: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot jou in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met je leven. De Heere is het ook beslist waard dat je Hem belijdt. Vind je ook niet?!

We doen dat ’s zondags in de kerk met de woorden van de 12 geloofsartikelen. We doen dat doordeweeks in onze werk- en schoolsituatie, als we geroepen worden iets goeds over de Heere Jezus te zeggen. We doen dat, als het goed is, ook eenmaal in ons leven in het openbaar in de belijdenisdienst, als we ons jawoord voor Hem uitspreken. Trouwens, het is de Heere Zelf Die door middel van Zijn Woord en Geest dit jawoord in ons hart wil leggen. Het mag voor jou ook een zaak van gebed zijn: Heere, leer mij U belijden.

Wat gaan we doen? We bespreken met elkaar een aantal belangrijke bijbelse thema’s. En omdat we bewust gemeente willen zijn op gereformeerde grondslag bespreken we ook vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. We gaan er ook een aantal van leren uit ons hoofd en hart.

Wanneer komen we bij elkaar? Zoals het er nu uitziet, zal de eerste keer zijn op D.V. dinsdag  5 oktober in De Zaaier. Daarna elke dinsdagavond. Vermoedelijk vanaf 19.30 of 20.00 uur.

Welke invloed heeft de corona-situatie? We zien er naar uit om fysiek bijeen te komen. Aan welke coronamaatregelen we ons dan hebben te houden is nu nog niet precies bekend.

Hoe meld je je aan? Dat kan bij mij. Mij is gevraagd om in het komend seizoen de belijdenisgroep weer te begeleiden. Daar zie ik opnieuw naar uit. Ook al is het natuurlijk heel jammer dat de vacature van ds. Lubbers nog voortduurt. Zelf ben ik sinds drie jaar met emeritaat en woon in Hoevelaken.

Heb je nog vragen? Misschien vragen over het belijden van de Heere. Je mag mij erover mailen of je eigen wijkouderling hierover aanspreken.

Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk. Ik zie uit naar je reactie.

 

Met een hartelijke groet en tot nader contact,
ds. J.P. Nap
E: dsjpnap@hetnet.nl

Graag vragen we opnieuw aan u als wijkgemeente om aanbevelingen te doen van predikanten die u geschikt acht voor onze (wijk)gemeente. Een lijst van beschikbare proponenten en predikanten kunt u opvragen bij de scriba van de wijkkerkenraad, desgewenst kunt u ook de profielschets opvragen die de kerkenraad heeft opgesteld. U heeft tot en met 30 juni de tijd om uw lijst met aanbevelingen in te dienen.
Naar aanleiding van de ingediende namen stelt de kerkenraad een lijst samen met een volgorde waarin deze proponenten/predikanten beroepen zullen gaan worden. U zult begrijpen dat dit een proces is dat zorgvuldig gedaan moet worden waardoor dit wel enige tijd kost en we voor de zomervakantie geen beroep meer zullen uitbrengen. Direct na de vakantie hopen we het beroepingswerk weer (zichtbaar) op te pakken en u als gemeente te kunnen informeren wie we mogen gaan beroepen.
Graag vragen we opnieuw uw gebed! Het zoeken naar een nieuwe herder en leraar is het gaan van een weg die niet vooraf helemaal duidelijk is. Maar wel een weg die we biddend én vol vertrouwen mogen gaan, omdat we geloven dat God alle dingen leidt.
Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je een studie doet die bij jou past en waarin je jezelf kan ontwikkelen. Een mooie aanvulling op de studententijd vormt het lidmaatschap van een studentenvereniging. Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van de CSFR.

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote studentensteden. Zij heeft tot doel om christelijke studenten samen te brengen en met elkaar de gereformeerde beginselen te bestuderen. Op deze manier leer je te staan voor je overtuiging en word je voorbereid op je rol in de kerk en samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen en studiekringen krijg je de ruimte om te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en jezelf te ontplooien.

Daarnaast is de CSFR dé plek waar amicitia hoogtij viert. Amicitia komt tot uiting tijdens borrels, weekenden, gala’s, buitenlandse reizen en nog vele andere activiteiten. Het vormt de basis voor levenslange vriendschappen en herinneringen. Kortom, de CSFR is een plek waar iedereen een thuis kan vinden.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie over de introductieweken en de CSFR, kun je terecht op www.csfr.nl en onze sociale media. Tot snel!

Huwelijkscatechese
Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk? Dan is het heel belangrijk om samen stil te staan bij wat de Bijbel zegt over het ( christelijk) huwelijk. We vinden het als kerkenraad heel belangrijk daar aandacht aan te besteden.

Daarom is er voor stellen die van plan zijn te gaan trouwen en die hun huwelijk willen laten bevestigen in de Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst de huwelijkscatechese. De kerkenraad gaat er van uit dat daaraan wordt deelgenomen.

Gedurende vijf avonden staan we stil bij vragen als:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk; Het huwelijk als verbond!
  • Wat verwachten we van ons huwelijk, kennen we elkaars manieren van communiceren. Wat is een Bijbelse manier van communiceren?
  • Groeien in de huwelijksrelatie. Hoe gaan we om met conflicten en problemen?
  • Hoe denken we over de verdeling van werken en zorgen en hoe beleven we seksualiteit?
  • Huisgodsdienst. Hoe gaan we straks in ons eigen gezin vormgeven aan de praktijk van het geloofsleven?

Boeiende onderwerpen waarover we, na korte inleidingen, met elkaar in gesprek zullen gaan. Doel: beter voorbereid te zijn op het huwelijk, waarvan de Heere Zelf de Bron van liefde en trouw is!

De avonden van huwelijkscatechese worden in principe jaarlijks in het najaar gehouden in één van de zalen van de Zaaier of thuis in een huiselijke sfeer bij ouderling M.(Rien) ten Brinke die (samen met zijn vrouw Dorien) de leiding over deze avonden heeft. Opgave: mtenbrinke@dorpskerk.com