Nieuws wijk I

Graag nodig ik u uit voor de volgende Bijbellezing op D.V. woensdag 16 oktober om 19.30 uur in de Dorpskerk.

‘De kinderen Israëls deden, dat kwaad was in de ogen des Heeren…’ (Richteren 6 : 1). We ontdekten dat dit niet iets was van toen. Het was en is ook een woord voor ons, vandaag!

Maar God zal Zijn volk niet eindeloos kastijden… Want zo lezen we in vs. 12: ‘Toen verscheen hem de Engel des Heeren..’ Nee, daar zat Gideon niet op te wachten. Hij Israël verlossen van de Midianieten? De kleinste, de geringste uit het huis van zijn vader?

Echter als God roept, brengt Hij alles mee wat we nodig hebben. Zo kan en mag hij gaan in Gods kracht. Ook al lijkt het een onmogelijke opgave.

We lezen Richteren 6 : 11 – 32 ‘Geroepen en aan de slag.’ Voorzang: Psalm 103 : 5 en 6

 

Afbeeldingsresultaat voor richteren 6

Bijbellezing 3

We hopen elkaar weer te mogen ontmoeten op D.V. donderdag 24 oktober om 19.30 uur in de Dorpskerk.

In de nacht na de ontmoeting met de Heere moest Gideon aan de slag. De strijd moet bij de wortel beginnen. En zo hoorden we: die wortel is het dienen van de afgoden. Gideon moest opruiming houden. Terug naar de Heere en het dienen van Hem alleen! Richteren 6 : 33 e.v. vertelt hoe het verder gaat. Een veldslag vraagt om voorbereiding. Maar het gaat heel wonderlijk bij die voorbereidingen. Bij elke stap geeft God een nieuwe les. Voorzang: Psalm 115 : 1 en 5

Ds. J. de Jong

Beste mensen,

 

Op DV 16 november 2019 vindt in Utrecht de 27e Mars voor het Leven plaats. Vanaf 11.00 uur is de inloop in de jaarbeurs in Utrecht, om 12.00 uur start het programma. Dit jaar lopen we dwars door winkelend Utrecht en langs de Dom. Ook dit jaar willen we vanuit Staphorst, Rouveen, Hasselt, Genemuiden, IJsselmuiden en Kampen weer busvervoer naar de Mars organiseren. Gaat u weer mee? U kunt u nu aanmelden voor het busvervoer via https://schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-vervoer-mars-2019. De laatste jaren zijn we goed vertegenwoordigd.