Voorzitter:
Dhr. G.F. Bouma
Groenendael 141
8271 EH  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3325993
Secretaris:
Dhr. B.C. Steen Redeker
Dorpsweg 68a
8271 BN  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3314135
e-mail: ba.steenredeker@tiscali.nl
Penningmeester:
Dhr. Chr. H. de Vries
A. Schweitzerlaan 18 
8271 CZ IJsselmuiden 
tel.: 038-3320196

=========================================================================================================================

De mannenvereniging Calvijn vergadert 1 keer per 14 dagen op maandagavond in 'De Zaaier' en begint om 19.45 uur. De vereniging houdt zich hoofdzakelijk bezig met bijbelonderzoek en de gereformeerde belijdenisgeschriften van onze kerk. Als leidraad wordt het blad 'De Hervormde Vaan' gebruikt.

Nieuwe leden, ook jongeren, worden hartelijk uitgenodigd deze leerzame en nuttige bijeenkomsten te bezoeken.


Vergaderdata 2018 - 2019

7   jan.  Christelijke en Joodse uitleg  door ds. J.A. van der Velden.

 

21 jan.  Bijbelstudie God is Koning n.a.v. Psalm 72

 

4   feb.  Bijbelstudie God de Rechter n.a.v. Psalm 137

 

18 feb.  Vrij onderwerp

 

4   mrt.  Bijbelstudie God de Heilige n.a.. Psalm 24

 

18 mrt. Bijbelstudie God, de God van het verbond n.a.v. Psalm 130

 

1   apr.  Bijbelstudie God de Vader n.a.v. psalm 103

 

15 apr. Gezamenlijke paasviering met de Vrouwenvereniging 'Dorkas' tevens afsluiting