Huisbijbelkringen wijkgemeente 2

Op dit moment zijn er 17 huisbijbelkringen actief. De kringen komen eens per 3 weken bijeen in huiselijke kring. De kring is de plek waar je elkaar ontmoet, elkaar opbouwt en elkaar versterkt in het geloof. Het is een plek waar je kunt groeien in geloof en anderen deelgenoot kunt maken van wat er speelt in je leven met God. De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar. Je leert niet alleen veel over de Bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.

 

Jozua en Richteren

Per jaar wordt een boekje over een bepaald onderwerp of een Bijbelboek gekozen. Tijdens het komende seizoen zullen we de boeken Jozua en Richteren gaan bestuderen, begeleidt door het Bijbelstudieboek ‘Jozua en Richteren – Het beloofde land, een bedreigd bezit’, van ds. Joh. de Wolf. De studieopzet geeft aanleiding tot zelfstudie en het hebben van een gezamenlijk kring gesprek met goede begeleidende vragen n.a.v. Bijbelgedeelten.

 

Hoe gaat een kring in zijn werk

Per jaar zijn er zo’n 8-10 kringavonden, afhankelijk van de planning en het aantal studies in een begeleidend Bijbelstudieboek. Eén van deze avonden wordt altijd als gezamenlijke avond georganiseerd in de Zaaier, waarbij een spreker dieper ingaat op het onderwerp. We proberen deze avond ongeveer midden in het seizoen (januari/februari) te organiseren.

De huisbijbelkringavonden zelf vinden plaats op verschillende dagen, dat is aan de kringen zelf. Een overzicht vind je hieronder. De tijd is doorgaans van 20:00 – 22:00 uur. De plaats varieert. Sommige kringen komen altijd op hetzelfde adres samen, maar de meeste kringen rouleren waarbij je ca. één keer per seizoen gastheer/vrouw bent voor je kring.

 

Kring

Kringleider

Kringavond

1

Jan van Ittersum (lidmaten 2019)

Ntb

2

Alwin Penninkhof (lidmaten 2019)

Ntb

3

Harry en Dinja van der Kamp (lidmaten 2018)

Ntb

4

Jan en Annet van Dijk (lidmaten 2018)

Ntb

5

Anita Klooster (lidmaten 2017)

Ntb

6

Bart van ‘t Ende (lidmaten 2016)

Ntb

7

Marieke van der Sluis

zondag

8

Geuje van der Linde

woensdag

9

Geanne Romkes

zondag

10

Inge Brouwer

zondag

11

Jan Vahl

donderdag

12

Wim Westendorp

zondag

13

Judith Dekker

zondag

14

Annemarie Flier

zondag

15

Wietske Kloosterman

dinsdag

16

Bertil Brink

zondag

17

Jan-Paul van den Berg

Zondag

 

Kringleiderschap

Het kringleiderschap houdt in dat je aanspreekpunt bent voor de kring coördinator. Je ontvangt het rooster en deelt deze met je kring en je bent aanwezig bij het evaluatiemoment (één keer per jaar, meestal in april/mei). Verder doe je in principe de gespreksleiding tijdens de kringen, maar in de meeste kringen zien we dat dit door iedereen wordt opgepakt, op basis van roulatie. Zo komt iedereen een keer aan de beurt als gespreksleider en hoeft niet één stel telkens deze rol op zich te nemen. Dat is ook waar we naar streven, omdat het gesprek leiden nuttig is en je er veel van leert. Gespreksleiding houdt ongeveer het volgende in: wat extra voorbereiding, meestal openen en sluiten met gebed, eventueel een lied uitzoeken om te zingen met elkaar en de vragen stellen danwel het gesprek op gang houden.

 

De kring coördinator maakt het kringrooster, zit het evaluatiemoment (één keer per jaar) voor en maakt de notulen. Daarnaast organiseert de kring coördinator met de verantwoordelijke ouderling de gezamenlijke kringavond met een spreker en zorgen zij samen voor de bezetting en/of kringleiders indien kringen zelf niet in hun kringleider kunnen voorzien. Het is wel gebruikelijk dat opvolgende kringleiders door de kringen zelf worden benaderd en georganiseerd.

 

Toerustingsavonden

In tegenstelling tot voorgaande jaren komen er komend seizoen geen toerustingsavonden.

 

Interesse? Meld je aan!

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je het komende winterseizoen graag deelnemen meld je dan aan middels een email aan Gerrit of Jan-Paul en vermeld je contactgegevens, leeftijd, voorkeur voor een groep (als je die hebt) en voorkeur voor een dag. We kunnen niet aan alle wensen voldoen, maar doen ons best om te zorgen dat je mee kunt draaien in een passende kring! Weet dat de kring bezetting geregeld rouleert en nieuwe aanwas bij (bestaande) kringen vaak nodig is en zeer wordt gewaardeerd!

Klik hier of onderaan de pagina voor het rooster "huisbijbelkring 2019-2020"

Contactpersonen huisbijbelkring:

JP van den Berg

dhr. G. Klooster
Zeegravensingel 70
8271 KM IJsselmuiden
tel. 3328711