Naast de zondagse erediensten hopen wij u ook te ontmoeten bij andere waardevolle en verrijkende bijeenkomsten het komende winterwerk. Onder meer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. U bent hartelijk welkom en daarom noemen we graag al vast diverse data, zodat u deze in uw agenda kunt reserveren. 

Bij alles wat we organiseren, schrijven we Deo volente: zo de Heere wil en wij leven. Dat zijn we ons meer dan ooit bewust. Op dit moment kan het winterwerk - met in acht neming van de Corona-maatregelen - gelukkig starten en daar zijn we zeer dankbaar voor! Komt u ook? Welkom! 
                                                                                              

 

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op de donderdagen 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 19 november en 3 december. Deze reeks wordt verzorgd door ds. M.G.M. Mudde uit Hollandscheveld. Hij hoopt de zondagen 21 en 22 van de Heidelbergse Catechismus te behandelen, elke vraag apart.

Op de donderdagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari en 25 maart zijn de Bijbellezingen onder leiding van ds. W.P. Emaus uit Urk

We hebben er rekening mee gehouden dat het 4 november dankdag en 10 maart biddag is.De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april. Van harte welkom om 20.00 uur in 'de Zaaier'.

De jonge lidmatenkring is gepland op de dinsdagavonden: 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 6 april. We starten om 20.30 uur in 'de Zaaier'. Voor vragen én je aanmelding graag een mailtje naar: coenraadvandijk80@gmail.com
Hartelijke groet, Coenraad van Dijk en Sjerp Bouma

Vorig seizoen zijn we gestart met een studiekring. Deze kring begint om 20.00 uur in 'de Zaaier' en komt in de regel op woensdag bijeen. De volgende avonden zijn gepland: 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 13 januari, 10 februari en 17 maart. Iedereen is van harte welkom


De zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt, zijn D.V. 6 september en 6 december 2020, 7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december 2021.

De wijkgemeente BBQ staat gepland op zaterdag 26 juni 2021.