Naast de zondagse erediensten hopen wij u ook te ontmoeten bij andere waardevolle en verrijkende bijeenkomsten het komende winterwerk. Onder meer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. U bent hartelijk welkom en daarom noemen we graag al vast diverse data, zodat u deze in uw agenda kunt reserveren. 

Bij alles wat we organiseren, schrijven we Deo volente: zo de Heere wil en wij leven. Dat zijn we ons meer dan ooit bewust. Op dit moment kan het winterwerk - met in acht neming van de Corona-maatregelen - maar deels voortgang vinden.  
                                                                                              

 

We zien terug op rijke en leerzame Bijbellezingen met ds. M.G.M. Mudde uit Hollandscheveld. 

Na de jaarwisseling neemt ds. W.P. Emaus uit Urk het stokje weer over. Op de donderdagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari en 25 maart zijn de Bijbellezingen en daar zien we naar uit. 

We hebben er rekening mee gehouden dat het 10 maart biddag is.De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april. Van harte welkom om 20.00 uur in 'de Zaaier'.

De jonge lidmatenkring is gepland op de dinsdagavonden: 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 6 april. We starten om 20.30 uur in 'de Zaaier'. Voor vragen én je aanmelding graag een mailtje naar: coenraadvandijk80@gmail.com
Hartelijke groet, Coenraad van Dijk en Sjerp Bouma

Vorig seizoen zijn we gestart met een studiekring. Deze kring begint om 20.00 uur in 'de Zaaier'. Vorig jaar hebben we het boek ‘Onversneden christendom’ behandeld van de bekende schrijver C.S. Lewis. Een afsluitende thema-avond over het leven en werk van C.S. Lewis staat gepland op de eerstvolgende avond, namelijk op donderdag 5 november. Lewis-kenner en docent Nederlands, Gert van der Wege hoopt deze avond te verzorgen. Op de eerste avond is gekozen om dit seizoen het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller te behandelen. De data waarop de studiekring dit seizoen zal plaatsvinden zijn: 5 november, 9 december, 21 januari, 17 februari, 8 april, 20 mei en 10 juni. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!


De zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt, zijn D.V. 6 december 2020, 7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december 2021.

De wijkgemeente BBQ staat gepland op zaterdag 26 juni 2021.