Naast de zondagse erediensten hopen wij u ook te ontmoeten bij andere waardevolle en verrijkende bijeenkomsten het komende winterwerk. Onder meer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. Hieronder de data – met het voorbehoud van Jacobus – zodat u deze tijdig in uw en  jouw agenda kunt reserveren. 
                                                                                              

ds. J.P. Nap
De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk. Voor de jaarwisseling heeft ds. J. Harteman de Bijbellezingen verzorgd over de tweede Korinthe-brief.
Na de jaarwisseling neemt ds. J.P. Nap uit Hoevelaken het stokje over. Vanuit het Bijbelboek Spreuken hoopt hij ons op D.V. 17 en (woensdag!) 30 januari, 14 en 28 februari en 28 maart het Woord te verkondigen.


De jonge lidmatenkring komt bijeen op de dinsdagavonden 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 26 februari, 2 april en 16 april. Van harte welkom om 20.30 uur in 'de Zaaier'. 

De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december, 23 januari, 20 februari, 20 maart en 10 april. De kring volgt Jozef aan de hand van het boekje 'Vruchtbaar door verdrukking, het leven van Jozef' van ds. M. Klaassen. Van harte welkom om 20.00 uur in 'de Zaaier'.


De zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt, zijn D.V. 24 maart, 23 juni, 8 september en 8 december 2019.