Naast de zondagse erediensten hopen wij u ook te ontmoeten bij andere waardevolle en verrijkende bijeenkomsten het komende winterwerk. Onder meer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. U bent hartelijk welkom en daarom noemen we graag al vast diverse data, zodat u deze in uw agenda kunt reserveren. 
                                                                                              

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op donderdag 26 september, woensdag 16 oktober, de donderdagen 24 oktober en 21 november en woensdag 11 december. Deze reeks wordt verzorgd door ds. J. de Jong uit Nijkerk.

Op de donderdagen 16 en 30 januari, 13 en woensdag 26 februari en 26 maart zijn de Bijbellezingen onder leiding van ds. W.P. Emaus uit Urk.

We hebben er rekening mee gehouden dat op vrijdagavond 1 november de Hervormingsavond is gepland en dat het 6 november dankdag is.De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 18 september, 9 oktober, 13 november, 18 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart en 1 april. We ronden de eerste avonden het boekje 'Vruchtbaar door verdrukking, het leven van Jozef' van ds. M. Klaassen af en kiezen een nieuw boekje. Van harte welkom om 20.00 uur in 'de Zaaier'.

Het hebben van een persoonlijke én levende relatie met de Heere is het mooiste en belangrijkste wat je kunt hebben. Het samen beleven van die relatie in het gezin is enorm waardevol en stimulerend. Alleen, hoe maak je dit concreet? Hoe geef je gestalte aan huisgodsdienst? Op het moment dat je openbare belijdenis van je geloof doet neem je de geloofsbelijdenis van je ouders over, je neemt hiermee ook een verantwoordelijkheid op je. Het komende seizoen willen we 8 verschillende gezinnen uit de Bijbel bestuderen, waarin we zien hoe het geloof in een bepaald gezin werd beleefd. We kijken wat het bijbelgedeelte ons te zeggen heeft en welke praktische lessen we voor het geloven thuis kunnen trekken. De jonge lidmatenkring is gepland op de dinsdagavonden: 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april. We starten om 20.30 uur in 'de Zaaier'. Voor vragen én je aanmelding graag een mailtje naar: coenraadvandijk80@gmail.com. Hartelijke groet, Coenraad van Dijk en Sjerp Bouma

Dit seizoen zijn we gestart met een studiekring. Deze kring begint om 20.00 uur in 'de Zaaier' en komt in de regel op woensdag bijeen. De volgende avonden zijn gepland: 11 september, 2 en 30 oktober, 20 november, donderdag 12 december, 22 januari, 12 februari en 25 maart. Iedereen is van harte welkom


De zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt, zijn D.V. 22 maart, 21 juni, 6 september en 6 december 2020.

De wijkgemeente BBQ staat gepland op zaterdag 27 juni.