In de visie van de IZB (Inwendige Zendings Bond) hebben de gemeenten de opdracht om het Evangelie te verkondigen. Dat sluit de taak van de individuele christen niet uit, maar in. De IZB evangeliseert dus zelf niet, maar stimuleert, adviseert en assisteert de gemeenten en gemeenteleden bij en in hun missionaire opdracht. Dit doet de IZB met het oog op de eer van God en de redding van mensen.

Doelgroep
De IZB staat ten dienste van heel de Protestantse Kerk in Nederland. Voorwaarde is wel, dat men zich kan vinden in de visie en uitgangspunten van de IZB. De doelgroep van de IZB is zeer gemêleerd. Onder hen bevinden zich ouderen en jongeren, behoudende en vooruitstrevende christenen, confessionelen en bonders, oer-hervormden en evangelisch georiënteerden. Allen zijn geroepen om het Evangelie uit te dragen. Vanuit dit besef weten ze de IZB te vinden. Het lidmaatschap staat open voor een ieder die de grondslag onderschrijft.

Grondslag
De IZB heet voluit: Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag. De toevoeging 'op gereformeerde grondslag' maakt duidelijk waar de IZB theologisch te plaatsen is. De IZB wil duidelijk in de hervormd-gereformeerde traditie staan. Artikel 3 van de statuten vermeldt dan ook: 'De vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid'.

Plaatselijke evangelisatiecommissie
Ook binnen onze gemeente zijn wij werkzaam met deze missie maar dan onder de naam evangelisatiecommissie.
Naast het toerusten van gemeenteleden wil de commissie zich door specifieke activiteiten in IJsselmuiden en Grafhorst ook direct richten op de rand-/buitenkerkelijke medemens.
Op deze manier willen we proberen het zaad van het Evangelie te zaaien (Markus 4) met een biddend hart of de Heere er vrucht op wil geven.

Kijk ook eens op onze facebookpagina:  Evangelisatiecommissie-Hervormde-gemeente-IJsselmuidenGrafhorst

IZB websites
gelovenindekerk.nl vragenovergeloof.nl

Gemeente Westerwijk Amsterdam
Als gemeente zijn we via de IZB gelinkt aan de gemeente Westerwijk Amsterdam.
Klik hier of op de onderstaande afbeelding om hun website te bezoeken.Plaatselijke evangelisatiecommissie
Voorzitter:

Vacant
Secretaris:
Remke Brink

Dorpsweg 36
8271 BN IJsselmuiden 
tel.: 038 - 3315430
E-mail: remkebrink@hotmail.com
Penningmeester:
Adrie Koster 
Burgemeester Van Engelenweg 140
8271 AW IJsselmuiden
tel.: 038 – 3388227
E-mail: kostera@telfort.nl

Overige leden:          
Henri Talen
Herma van der Stege
Joeri Rozendaal 
Jacco Brink (ouderling wijk II)
vacant (ouderling wijk I)