Ook dit jaar doen we op iedereen een dringend beroep om na te denken over deelname als vrijwilliger bij de VBW!

Donderdag 19 augustus organiseert de vakantiebijbelweek een spetterende dag voor kinderen en tieners!

Deze dag is er versterking nodig bij het team Koek en Zopie en zijn helpende handen welkom bij het Kinder- en Tienerprogramma.
Als je tijd en gezondheid hebt, geef je dan op. Al is het maar voor een dagdeel. 
(informatie te verkrijgen bij Marrifem Prins, 06-11399367

Het is ook mogelijk om dit als maatschappelijke stage te doen!

Kunnen we op jouw/uw steun rekenen ?

Voor meer informatie kijk je op onze website www.vakantiebijbelweek.com.