Werkwijze rond de actie Vrijwillige bijdrage 2021

Door de maatregelen omtrent het corona-virus moet ook de werkwijze rond de actie "vrijwillige bijdrage 2021" op een andere manier vorm krijgen dan we gewend waren.

De vrijwilligers kunnen de enveloppen ophalen in De Zaaier op maandagavond 18 januari van 19.00 – 19.45 uur. Denkt u bij het ophalen aan de algemeen geldende richtlijnen? We dragen dus een mondkapje bij binnenkomst totdat we het gebouw weer verlaten hebben.

In Zaal 2 staat een tafel waarop de stapels enveloppen per vrijwilliger klaarliggen. Wanneer u uw stapel ontvangen heeft kunt u door de andere deur zaal 2 verlaten en daarna door de hoofdingang de Zaaier uitgaan. Blijf dus niet staan napraten en zorg ervoor dat u voldoende afstand houdt.

Denk bij het uitreiken van de enveloppen aan de deur ook aan het houden van afstand!

Het inleveren van de enveloppen op vrijdagavond 29 januari tussen 19.00 en 19.45 uur kan op dezelfde wijze plaatsvinden, er is deze avond geen gelegenheid om in de Zaaier de uitslag af te wachten en er zullen geen tussenstanden bekend gemaakt worden.