Zoals elk jaar maken de colleges van kerkrentmeesters en diakenen een begroting voor het komende kalenderjaar. Op 19 november krijgt u gelegenheid om uw vragen te stellen en opmerkingen hierover te delen tijdens het inloopspreekuur van 20.30 – 21.30 uur in De Zaaier. U kunt de begrotingen inzien op het kerkelijk bureau tijdens de openingsuren en digitaal aanvragen bij de scriba van de algemene kerkenraad scribaak@dorpskerk.com. Daarnaast vindt u hier een korte toelichting op de begroting van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

klik hier voor: "Toelichting Begroting 2021 CvK"