Op 10 november jl. heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met het verzoek van wijk II voor dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. Dit heeft te maken met de situatie in de Oosterholthoeve waar het door de kou niet meer mogelijk is op een verantwoorde manier kerkdiensten te houden. Het volgende is besloten: 

  • Instemming voorlopig tot en met 31 december 2020. Tijden om 8.45 uur en 10.30 uur.
  • Het CvK wordt verzocht om onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor de periode na die datum. Dat heeft te maken met de mogelijke (en hopelijke) opschaling van het aantal kerkgangers. Nu er slechts 30 personen de diensten mogen bezoeken is het half uur tussentijd voldoende voor goede ventilatie en hoeven de banken niet ontsmet te worden omdat er van verschillende banken gebruik gemaakt kan worden. Bij grotere aantallen is dit niet meer mogelijk en moeten wellicht de voorgestelde tijden aangepast worden (meer tijd tussen de diensten) of zijn er consequenties voor de aantallen kerkgangers die uitgenodigd kunnen worden. Een andere locatie zou hierbij een oplossing kunnen bieden en het mogelijk maken de 'normale' kerktijden weer te hanteren. 
  • De aanvangstijden zullen rouleren waarbij a.s. zondag 15 november wijk II met de vroege dienst begint. 
  • Op eerste kerstdag is de morgendienst van wijk I om 8.45 uur. 
  • Op tweede kerstdag kan de dienst van wijk II om 8.45 beginnen.