Donderdagavond 5/11 is de commissie met vertegenwoordigers uit beide wijken, onder leiding van het College van kerkrentmeesters opnieuw bij elkaar geweest. Met elkaar zijn we tot de volgende besluiten gekomen die gelden tot en met 31 december 2020:

Kerkdiensten:

 • We zien geen mogelijkheid om het aantal bezoekers van een kerkdienst te verhogen, dit blijft dus op 30 staan;
 • Wél zien we ruimte voor maatwerk bij een bijzondere dienst;
 • Gemeente brede zang is niet mogelijk, de wijkkerkenraden nemen zelf een besluit hoe de zang tijdens de diensten vorm krijgt;
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar: we blijven mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Dus vanaf binnenkomst totdat u op uw plek zit draagt u een mondkapje. Bij het verlaten van uw stoel totdat u buiten bent draagt u ook een mondkapje.

Verenigingsleven:

Gelet op de maatregelen die onze overheid bekend heeft gemaakt is het volgende besloten / wordt het volgende gehandhaafd:

 • Het jeugdwerk tot 18 jaar kan volledig doorgang vinden. Uiteraard houden we ons wel aan de geldende regels:
  • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst in de gebouwen;
  • We dragen een mondkapje bij binnenkomst totdat we op onze stoel zitten en bij het verlaten van de zaal doen we ons mondkapje weer op.
  • Binnen wordt er niet gezongen;
 • Alle verenigingsleven voor 18 jaar en ouder wordt stilgelegd. Dus geen:
  • Mannen- en vrouwenverenigingen;
  • Huisbijbelkringen;
  • (jonge)lidmatenkring;
  • 18+ catechisatie;
  • Open Jeugdwerk in het Baken;
  • Kringen / koren / onnodige vergaderingen.
 • Als enige uitzondering zal de belijdeniscatechese wel doorgaan

Opnieuw hebben we besluiten moeten nemen waarbij we ons realiseren dat dit een grote impact heeft op de hele gemeente. Besluiten die gemeente en het gemeenteleven raken! Besluiten die we liever niet hadden genomen, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat deze nodig zijn! We hopen en bidden dat er in het nieuwe jaar (of misschien al iets eerder) de mogelijkheid is om besluiten terug te draaien en het gemeenteleven weer door te laten gaan. We  vragen uw gebed voor elkaar, voor onze gemeente, voor de wereld die in nood is.