Vakantie Bijbelweek 2020 een lastig verhaal?

Wel waar het gaat om grote groepen en een grote tent.

Maar niet waar het gaat om de blijde boodschap van het Evangelie!!

Dus gaan we ondanks alles toch inzetten voor die Boodschap en vragen u en jou om ook mee te doen. We zouden toch immers allemaal getuigen zijn?

Geef je naam door als je op 11, 12, 13 en/of 14 augustus beschikbaar bent om te helpen! Ook als je niet van huis kunt…..


Je kunt je als algemeen medewerker melden bij:

Harry van der Kamp 06-42002120

Als je het liefst iets voor de kinderen doet bij:

Jennifer Post 06-23100912

En gaat je hart uit naar tieners dan kan dat bij:

Wienanda Bosman 06-21373183