Punt van aandacht : i.v.m. de vakantieperiode van Klaaske kan kopij voor kerkblad no. 14  t/m dinsdag 23 juli aangeleverd worden via kerkelijkbureau@kliksafe.nl;

ná 23 juli, maar uiterlijk donderdag 25 juli : s.v.p. aanleveren bij Dhr. H. Hofstede, e-mail adres: H.Hofstede9@kpnplanet.nl

Ook de kopij voor kerkblad no. 15 s.v.p. aanleveren bij dhr. H. Hofstede.