Aan het begin van elk kalenderjaar worden u en jij weer door de kerk benaderd in het kader van de Aktie Vrijwillige Bijdrage, of zo u wilt, Actie Kerkbalans. Deze actie is een belangrijke gebeurtenis voor de kerk omdat de inkomsten welke voortkomen uit de jaarbijdragen van haar leden in financieel opzicht de basis vormen voor het functioneren van onze kerkelijke gemeente.

We mogen ons als gemeente rijk gezegend weten in de verkondiging van het Evangelie. Zo wordt  zondag aan zondag, telkens weer opnieuw, het Woord als een fundament onder ons bestaan “geschoven”. Woordverkondiging en pastoraat zijn de kurken waar de gemeente op drijft. Het spreekt voor zich dat blijvende beschikbaarheid van voldoende financiële middelen een voorwaarde is.  Wij doen daarom een beroep op u om ook hiermee te rekenen bij het invullen van uw toezegging. Echter, we realiseren ons dat de grootte van uw toezegging mede zal afhangen van uw persoonlijke omstandigheden en eigen afweging. U zegt in elk geval “ vrijwillig “ uw bijdrage toe door zelf het bedrag in te vullen.

In de week van  D.V. 14 - tot en met 19 januari zult u door vrijwilligers van onze gemeente worden benaderd in het aanbieden van de enveloppe met daarin een brochure en het antwoordformulier. In de daarop volgende week zal het door u ingevulde formulier weer worden opgehaald. Wit u er voor zorgen dat de retourenveloppe met daarin het ingevulde formulier tijdig klaar ligt zodat diegene die de enveloppe bij u komt ophalen ook weer op tijd terug kan zijn voor het tellen van de toegezegde bedragen? U kunt zelf getuigen zijn van de afloop van deze actie door op de tel avond aanwezig te zijn. Daarvoor nodigen wij u van harte uit om op D.V. vrijdag 25 januari vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn in “de Zaaier”. De opbrengst zal dan bekend worden gemaakt.

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. (Psalm 68:20)

Het College van Kerkrentmeesters.