De kerk in Grafhorst is gebouwd in 1962. Voor die tijd ging hervormd Grafhorst te voet naar de Ned. Herv. kerk te IJsselmuiden. Met de ingebruikname van de eigen Hervormde kerk te Grafhorst op 1 februari 1962 ging een jarenlange wens in vervulling.

Op dit moment worden hier geen zondagse erediensten meer gehouden.

Koster

mw. M.J. Doorn-van Dooren
Grafhorsterweg 89   8277 AB Grafhorst
tel. 038 - 3320565

Adresgegevens:
Grafhorsterweg 30a
8277 AA Grafhorst