Stichting Present

Momenteel zijn we bezig met allerlei activiteiten. Graag willen we in de eerste helft van 2020 een actie doen middels Stichting Present. Het is fijn om onze medemens te helpen. Lijkt jou het wat om lekker bezig te zijn? Houd dan onze social media en de berichten op de beamer in de kerk in de gaten!


Gemeente Westerwijk Amsterdam

In de zomervakantie is er veel werk verricht door Dick van Marle, Klaas Bos en Matthias van der Molen bij gemeente Westerwijk in Amsterdam. Als gemeente zijn we via de evangelisatiecommissie gelinkt aan deze gemeente. Al jaren ondersteunen we deze gemeente en nu mochten we ook, evenals 3 jaar geleden, een ruimte opknappen. De ruimte is leeggetrokken, de wanden zijn gescand en gesaust en de kozijnen zijn geschuurd en geverfd. En dat allemaal in één dag! Wat ontzettend bijzonder. In deze ruimte gaat de nieuwe pastor te werk. Het wordt een huiselijk kantoor voor studie en pastoraal werk. Dit is allemaal betaald van de IZB-collecte van vorig jaar. Bedankt daarvoor!


PI

Sinds 3 jaar zijn er een aantal mensen vanuit onze gemeente betrokken bij de muzikale omlijsting van de kerkdienst in de PI in Zwolle. Er is contact ontstaan met de Diaconale Stichting Gevangenzorg (DSG), zodoende werd ons bekend dat er meer mogelijkheden zijn om daar te kunnen doen.

De DSG biedt kerken de mogelijkheid om betrokken te zijn bij gevangen dit kan onder andere door middel van een bloemengroet. Dit past bij onze visie van het evangelisatiewerk om de gemeente te stimuleren tot het uitdragen van het geloof in eigen kring, maar ook vooral daar buiten.

Wij als Evangelisatiecommissie gaan hieraan bijdragen door 6 keer per jaar de bloemen te verzorgen. Tevens willen we deze zondagen voorbede vragen voor de gevangen. Bid je mee?