Met uitzondering van de belijdeniscatechese is het seizoen al weer ten einde.

Catechisatie 2019-2020

Beste jongelui (en ouders), met de start van het nieuwe winterwerkseizoen gaan ook de catechisaties weer beginnen. Op de catechisatie wordt al generaties lang geleerd wat de kerk al eeuwen gelooft. Ook hoe dat geloof een deel van jezelf kan worden! Daarom is het óók voor jou belangrijk om naar catechisatie te gaan. Samen met de catecheet leren over de Bijbel en de kerk. Samen daarin ontdekken wie God is en wat Hij in ons leven kan, wil, maar ook moet betekenen! Als catecheten zien we er naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten, ook degene die dit seizoen voor het eerst komen.

In onderstaand overzicht is aangeven wanneer je verwacht wordt op catechisatie:

12 jaar     maandag     18:30 - 19:15 uur     catecheet: dhr. D. van der Molen    derko@ijsselstroom.net 
13 jaar     maandag     19:15 - 20:00 uur     catecheet: dhr. D. van der Molen    derko@ijsselstroom.net 

15 jaar     maandag     18:30 - 19:15 uur     catecheet: dhr. H. Smits                 jasmits@solcon.nl 

14 jaar     dinsdag       19:15 - 20:00 uur     catecheet: dhr. H. Wiersma            hans-wiersma@hotmail.com

16 jaar     dinsdag       18:30 - 19:15 uur     catecheet: dhr. C. van Dijk             coenraadvandijk80@gmail.com

17 jaar     dinsdag       19:35 - 20:20 uur     catecheet: dhr. C. van Dijk             coenraadvandijk80@gmail.com

18+         maandag     19:20 - 20:10 uur     catecheet: dhr. J. de Vries              famjcdevries@gmail.com

               dinsdag       19:00 - 19:45 uur     catecheet: dhr. J. de Vries              famjcdevries@gmail.com

Het melden van afwezigheid door ziekte of anderszins wordt erg op prijs gesteld. Dat kan door een mailtje te sturen naar de catecheet van betreffende groep. Bedankt!

De catechisaties startten op  9 en 10 september. Alle lesuren worden gehouden in ‘De Zaaier’. We zien uit naar jullie komst!

Ook dit nieuwe seizoen weten we ons afhankelijk van de zegen van onze Schepper. Dat vraagt om gebed, ook door u als ouders en gemeente. Wilt u dit werk in uw gebeden gedenken?

Jeugdouderling D. van der Molen

 

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen verzorgd door ds. J.P. Nap en start D.V. dinsdag 24 september om 20.15 uur in ‘de Zaaier’.  Als je je nog niet hebt aangemeld, dan kun je dat nog per mail doen:  dsjpnap@hetnet.nl. Op een zeker moment wordt in ons leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Anders gezegd: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot ons in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met ons leven. De Heere is het ook beslist waard dat we Hem belijden. Kortom, je bent van harte welkom op de belijdeniscatechese om hierover verder na te denken!


'Catechisatie op maat' wijk I 
Er is catechisatie voor jongeren waarvoor de ‘gewone’ catechisatie niet geschikt is. Dit kunnen jongeren zijn met bijvoorbeeld autisme. Voor hen is er 'catechese op maat'. Deze groep komt wekelijks bijeen in het Verenigingsgebouw in Grafhorst op maandagavond van 19:00 – 19:45 uur. De groep wordt geleid door Klazien Bouma en Rieneke van Dorsten.