Einde catechisatieseizoen
Het seizoen voor de catechisatie is alweer voorbij. Veel jongeren hebben de catechisaties bezocht. Dit jaar is er vanwege de opkomst 1 groep bijgekomen. Fijn dat jullie trouw de lessen hebben bezocht. We mogen de Heere dankbaar zijn dat in rust en vrijheid de mogelijkheid er was om meer over Hem en de kerk te mogen leren. We belijden daarmee ook dat het Zijn Kerk is. Daar maken ook jullie, jongeren,  deel van uit! Het is daarom ook waardevol om met elkaar daarover te spreken en na te denken! Veel mocht er geleerd worden en veel is er gedeeld. Van jong tot ouder: We hebben nagedacht over het Heilig Avondmaal; wat christen-zijn betekent; wat is nu geloof en wat houdt nu het belijden van één heilige, algemene christelijke kerk in. Dank aan de Heere voor het onderwijs wat gegeven mocht worden. Op deze plaats mag ook dank uitgesproken worden aan de catecheten die elke week weer de catechisaties hebben mogen voorbereiden en daarin met de jongeren zijn opgetrokken. We bidden én mogen vertrouwen dat de Heere hier Zijn Zegen op wil geven. De belijdeniscatechisatie gaat nog door. We wensen hen Gods Zegen toe, ook in de voorbereiding naar het doen van openbare belijdenis.
Jeugdouderling D. van der Molen

Catechisatie Wijk I seizoen 2018-2019
Je vraagt je misschien af waarom je naar catechisatie zou gaan. Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat je ouders dat bij je doop hebben beloofd. Ze hebben beleden dat jij verloren bent, maar ook dat Jezus Christus je redden wil. Daarna hebben ze beaamd dat je alleen uit de Bijbel kunt leren hoe je zalig wordt. Tenslotte hebben ze beloofd dat zij jou zullen onderwijzen in de leer van de Bijbel, maar dat ze ook gebruik zullen maken van anderen die hen daarbij willen helpen. De kerk biedt hen dat aan. Jouw ouders maken daarvan gebruik. Daarom ga je naar catechisatie. Je weet misschien al heel wat van God. Vanuit thuis en school, vanuit zondagschool. Weet je nu alles? Nee, je blijft je hele leven leren. God is zo groot dat wij Hem nooit begrijpen kunnen. Maar God is ook zo goed dat Hij zich laat vinden in zijn Woord. Daarvoor is ook de catechisatie een middel. Een heilsmiddel!

Groepsindeling en leeftijden:
Verenigingsgebouw Grafhorst:
12-14 jaar                             maandag 18:45 - 19:30 uur         dhr. H. Smits

‘De Zaaier’ IJsselmuiden:
12 jaar                                  maandag 18:30 - 19:15 uur        dhr. H. Neervoort
13 jaar                                  maandag 19:15 - 20:00 uur        dhr. H. Neervoort
14 jaar                                  maandag 18:30 - 19:15 uur        dhr. H. Wiersma
15 jaar                                  dinsdag 19:15 - 20:00 uur          dhr. H. Smits
16 jaar                                  dinsdag 18:30 - 19:15 uur          dhr. C. van Dijk
17 jaar                                  dinsdag 19:35 – 20:15 uur          dhr. C. van Dijk
18+ (groep 1)                        maandag 19:25-20:10 uur          ds. Lubbers
18+ (groep 2)                        dinsdag 19:15-20:00 uur            ds. Lubbers 

Belijdeniscatechisatie: 
Groep 1                                 maandag 20:15-22:00 uur           ds. Lubbers
Groep 2                                 dinsdag 20:15-22:00 uur             ds. Lubbers

'Catechisatie op maat' wijk I 
Er is catechisatie voor jongeren waarvoor de ‘gewone’ catechisatie niet geschikt is. Dit kunnen jongeren zijn met bijvoorbeeld autisme. Voor hen is er 'catechese op maat'. Deze groep komt wekelijks bijeen in het Verenigingsgebouw in Grafhorst op maandagavond van 19:00 – 19:45 uur. De groep wordt geleid door Klazien Bouma en Rieneke van Dorsten.