Catechisatie Wijk I seizoen 2020-2021


Beste jongelui en ouders,

Met de start van het nieuwe winterwerkseizoen gaan ook de catechisaties weer beginnen. Op de catechisatie wordt al generaties lang geleerd wat de kerk al eeuwen gelooft. Ook hoe dat geloof een deel van jezelf kan worden. Daarom is het óók voor jou belangrijk om naar catechisatie te gaan. Samen leren over de Bijbel en de kerk. Samen (verder) ontdekken wie God is en wat Hij voor ons kan, wil, maar ook moet betekenen! Leren wat de kerk belijdt en wat de bijbels ons leert. Door het volgen van de catechisatie mag je toegroeien naar het moment om daar ook persoonlijk belijdenis van te mogen doen!

Ouders, wilt u ook hierin trouw zijn in het begeleiden en sturen van uw kinderen naar catechisatie? Het mag onze gezamenlijke verantwoording en inzet zijn om ook in het catechisatiewerk de kinderen - aan ons toevertrouwd - te onderwijzen in de leer die mag leiden tot zaligheid! Hen te leren en te brengen bij de Heere! Dat mogen we ook in ons gebed bij de Heere neerleggen. Het leven met de Heere is toch immers het belangrijkste wat we onze kinderen toewensen?

Het is voor de jeugd ook stimulerend om hen te bevragen hoe de les ging en wat geleerd en behandeld is. De catecheten hopen u daarom dit seizoen ook periodiek op de hoogte te houden van hetgeen in de lessen behandeld is. Op deze manier willen we u als ouders ook (meer) betrekken bij de catechisaties.

De catechisaties starten op D.V. maandag 14 en dinsdag 15 september. In onderstaand overzicht is aangegeven wanneer je verwacht wordt op catechisatie in Hervormd Centrum ‘De Zaaier’ - IJsselmuiden:

 

Leeftijd

Dag en tijd

Catecheet

Mail-adres

12 jaar

maandag 16:00 – 16:45 uur

dhr. A. (Arjan) Woord

arjanwoord@gmail.com

13 jaar

maandag 16:45 – 17:30 uur

dhr. A. (Arjan) Woord

arjanwoord@gmail.com

14 jaar

maandag 18:30 – 19:15 uur

dhr. H. (Hans) Smits

jasmits@solcon.nl

15 jaar

maandag 19:30 – 20:15 uur

dhr. R. (René) van der Werf

rvanderwerf1969@gmail.com

16 jaar

maandag 18:30 – 19:15 uur

dhr. C. (Coenraad) van Dijk

cvandijk@dorpskerk.com

17 jaar

maandag 19:30 – 20:15 uur

dhr. C. (Coenraad) van Dijk

cvandijk@dorpskerk.com

18+ groep 1

dinsdag 19:30 – 20:15 uur

dhr. C.J. (Niels) Stouten

niels_st@live.nl

18+ groep 2

dinsdag 20:30 – 21:15 uur

dhr. C.J. (Niels) Stouten

niels_st@live.nl

Niels Stouten stelt zich hier voor. 

N.B.: De werkelijke groepsindeling voor 18+ wordt na de eerste avond gezamenlijk vastgesteld zodanig dat er twee gelijke groepsgroottes zullen zijn. De eerste avond ben je welkom op 1 van de beide genoemde tijdstippen.

Het melden van afwezigheid door ziekte of andere reden wordt erg op prijs gesteld. Dat kan door een mailtje te sturen naar de catecheet van betreffende groep. Bedankt!

Belijdeniscatechisatie:
De belijdenisgroep start D.V. dinsdag 20 oktober en wordt geleid door ds. Nap. Zie voor aanmelding en contactgegevens de berichtgeving elders op deze website.

“Catechisatie op maat” wijk I 
Er is catechisatie voor jongeren waarvoor aan de ene kant de ‘gewone’ catechisatie niet geschikt is en die aan de andere kant niet behoren tot de doelgroep van de interkerkelijke aangepaste catechisatie voor andersbegaafden. Dit kunnen jongeren zijn met bijvoorbeeld autisme. Voor hen is er “catechese op maat”.

Ook deze catechisatie gaat weer beginnen! Je bent elke week van harte welkom en ook nieuwe catechisanten zijn uiteraard welkom. Let op: de catechisatie is dit keer op de dinsdagavonden! Dit seizoen zullen we de hoofdstukken uit het boekje ‘Hou(d)vast’ behandelen. We zullen twee avonden gebruiken om samen na te denken over een hoofdstuk. We hopen zoal na te denken over het leren kennen van God, de Bijbel, het verbond, gebed, discipelschap en de vrucht van de Geest. We hopen jullie dinsdag 22 september om 19.00 uur te ontmoeten in Grafhorst!

Hartelijke groet,

Klazien Bouma en Rieneke van Dorsten 


PS: Voor vragen kan er contact gezocht worden met Klazien Bouma.