Catechisatie

 

Start nieuw catechisatieseizoen wijk I
Beste jongelui (en ouders),
Met de start van het nieuwe winterwerkseizoen gaan ook de catechisaties weer beginnen.
Je vraagt je misschien af waarom je naar catechisatie zou gaan. Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat je ouders dat bij je doop hebben beloofd. Ze hebben beleden dat jij verloren bent, maar ook dat Jezus Christus je redden wil. Daarna hebben ze beaamd dat je alleen uit de Bijbel kunt leren hoe je zalig wordt. Tenslotte hebben ze beloofd dat zij jou zullen onderwijzen in de leer van de Bijbel, maar dat ze ook gebruik zullen maken van anderen die hen daarbij willen helpen. De kerk biedt hen dat aan. Jouw ouders maken daarvan gebruik. Daarom ga je naar catechisatie. Je weet misschien al heel wat van God. Vanuit thuis en school, vanuit zondagschool. Weet je nu alles? Nee, je blijft je hele leven leren. God is zo groot dat wij Hem nooit begrijpen kunnen. Maar God is ook zo goed dat Hij zich laat vinden in zijn Woord. Daarvoor is ook de catechisatie een middel. Een heilsmiddel!

Er zijn ten opzichte van het afgelopen jaar een paar kleine wijzigingen. Belangrijk dus om onderstaand schema goed door te nemen om te weten wanneer jullie verwacht worden op de catechisatie.
Grafhorst:
12-14 jaar                    maandag 18.45-19.30 uur
IJsselmuiden:
12 jaar                         maandag 18.30-19.15 uur
13 jaar                         maandag 19.15-20.00 uur
14 jaar                         maandag 18.30-19.15 uur
15 jaar                         dinsdag   19.15-20.00 uur
16-17 jaar                   dinsdag   18.30-19.15 uur
18 +                              maandag 19.30-20.15 uur & dinsdag 19.15-20.00 uur

De catechisaties starten op D.V. maandag 10 en dinsdag 11 september. We zien uit naar jullie komst!
Jeugdouderling D. van der Molen

Belijdeniscatechisatie
Om maar met de deur in huis te vallen: Op D.V. maandagavond 17 september om 20.15 uur start de belijdeniscatechisatie. Meerderen hebben zich al opgegeven om dit seizoen mee te doen. Wie volgt? Van harte welkom!
Misschien heb je tal van vragen over wat ‘belijdenis doen’ nu eigenlijk inhoudt. Begrijpelijk! Er zitten ook heel wat aspecten aan; en tijdens een seizoen belijdeniscatechisatie halen we die één voor één voor het voetlicht. Ik licht er in dit kerkbodebericht één uit, vanuit het Nieuwtestamentische grondwoord voor ‘belijden’ (homologein). Je zou dat heel letterlijk kunnen vertalen met ‘hetzelfde zeggen’; nazeggen, wat God voorzegt. En dat is nu precies ‘belijdenis doen’: ‘Amen zeggen’ op de beloften die God in de doop heeft gedaan. ‘Amen’ op de aanklacht dat ik zondaar ben; ‘amen’ op het Evangelie dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden! Belijdenis doen is dus niet: Zeggen hoe groot jouw geloof is, maar juist zeggen hoe groot de HEERE is! Dat schudt geen mens uit zijn mouw. Maar de Heilige Geest wil het je leren en Hij wil je voortdurend bij de les houden, door het Woord. Een betere Leermeester ken ik niet. Als je het van de HEERE verwacht, laat Hij je beslist niet in de kou staan!
Graag hoor ik het van tevoren even, als je komend seizoen mee hoopt te doen. Mocht je aarzelen en heb je er behoefte aan om eerst nog een moment van gedachten te wisselen: Schroom niet om te contacten; daar sta ik echt heel graag voor open.
Ds. Lubbers

Aangepaste catechisatie wijk I

volgt zsm

`

 


Catechisatie wijk 2 - seizoen 2018-2019

Ha meiden en jongens,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 24 en dinsdag 25 september. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen!

Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Dat kun je doen door via de link onderaan het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.
Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond.

Op beide avonden zijn de aanvangstijden gelijk voor dezelfde leeftijd, een verandering dus:

12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): 18:25 - 19:30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): 19:10 - 20:15 uur
18 jaar en ouder: maandag 19:15 - 20:00 uur
18 jaar en ouder: dinsdag 18:45 - 19:45 uur
(degenen die nog in 2018 18 jaar worden mogen kiezen of zij meedoen met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in. (De gegevens van het aanmeldingsformulier worden alleen voor de catechisatie gebruikt.)

Belijdeniscatechisatie:

Dit seizoen is er alleen een éénjarige belijdeniscatechisatie. Deze catechisatie wordt gehouden op dinsdagavond van 19.00 -20.30 uur in de Ichthusschool, Groenendael 226 en wordt gegeven door ds. Brussaard gedurende de vacaturetijd. We starten D.V. op dinsdag 25 september.

Als je nog twijfelt, kom dan in ieder geval naar de eerste avond waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. Ds. Brussaard zal dan uitleggen wat belijdenis doen betekent en wat de belijdeniscatechisatie inhoudt. Pas daarna beslis je of je verder gaat of niet. Of je ook daadwerkelijk openbare belijdenis zult afleggen bepaal je in de loop van het seizoen. Vul wel het aanmeldingsformulier in, ook als je nog niet zeker weet of je verder gaat, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we die avond kunnen rekenen.

Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat je komt meedoen! De gegevens van het aanmeldingsformulier worden alleen voor de catechisatie gebruikt.

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Een hartelijke groet en graag tot ziens!
Het catecheseteam


Catechisatie voor andersbegaafden

Het is voor andersbegaafden mogelijk een speciaal voor hen aangepaste catechisatie te volgen. Op eenvoudige wijze wordt daar de bijbelse boodschap verteld en samen gezongen. Dit is een samenwerking met De Hoeksteen.
Elke twee weken komen op maandag twee groepen en op woensdag één groep samen van 18.45 - 20.00 uur. Beide catechisaties worden gehouden in de basisschool Eben-Haëzer.

Voor verdere mededelingen verwijzen wij u naar het kerkblad.

Vorming en toerusting

Contactpersoon catechisatie wijkgemeente I
jeugdouderling D. van der Molen
Grafhorsterweg 33
8271 CA IJsselmuiden
tel. 06-50258741 


Contactpersoon catechisatie wijkgemeente II
Piet de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 038-3311607
Contactpersoon catechisatie voor andersbegaafden:
mw. C. van den Berg
De Omloop 14
8261 LP Kampen
tel. 038 - 75 074 13