Bijbellezingen en kringen wijk I

Naast de zondagse erediensten hopen wij u ook te ontmoeten bij andere waardevolle en verrijkende bijeenkomsten het komende winterwerk. Ondermeer door Bijbellezingen en kringwerk kan daar invulling aan worden gegeven. Hieronder de data – met het voorbehoud van  Jacobus – zodat u deze tijdig in uw en  jouw agenda kunt reservAfbeeldingsresultaat voor ds harteman kampeneren.

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op de donderdagen 4 en 18 oktober, 15 en 29 november, 13 december, 17 en (woensdag!) 30 januari, 14 en 28 februari en 28 maart. We hebben er rekening mee gehouden dat op vrijdagavond 2 november de Hervormingsavond wordt gehouden en dat het 7 november dankdag is. Voor de jaarwisseling hoopt ds. J. Harteman de Bijbellezingen te verzorgen over de tweede Korinthe-brief.

 

Na de jaarwisseling neemt ds. J.P. Nap uit Hoevelaken het stokje over.   Afbeeldingsresultaat voor ds. j.p. nap

 

 

 

 

 

De jonge lidmatenkring komt bijeen op de dinsdagavonden 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april.
Gerelateerde afbeelding
De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december, 23 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april.

Voor 7 februari staat een wijkgemeente-avond gepland.

De zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt, zijn D.V. 16 september, 9 december, 24 maart en 23 juni. 

 

Vorming en toerusting