Tryfosa

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden.
Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen.  
Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk. 
De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!
Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april. 
Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.


Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij.  
Daarna  gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.


In het komende seizoen 2018-2019 willen wij de volgende bijbelstudie’s behandelen:

  • Jeremia 1                                      De roeping  van Jeremia
  • Jeremia 2: 1-13                             de levensbron verlaten
  • Jeremia 7:1-20                              indringend appel in de tempelpoort
  • Jeremia 13:1-19                            De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken
  • Jeremia 20:7-18                            Jeremia’s klacht en aanvechting
  • Jeremia 23:1-8, 13-31                   De rechtvaardige Telg en de valse profeten
  • Jeremia 29                                    Een brief aan de ballingen in Babel
  • Jeremia 31:27-40                          Belofte van een vernieuwd verbond
  • Jeremia 35                                    Beschamend voorbeeld van de Rechabieten
  • Jeremia 36                                    de boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand

Ook vieren we samen Kerst en Pasen en is er een thema avond georganiseerd door een van de vrouwenkringen.
We starten met de vrouwenkring op D.V. 20 september 2018 om 9.15 u in het Baken. Vanaf 9u inloop met koffiie/thee


Welkom!!
Het is toch heerlijk om eens een ochtend uit je dagelijkse beslommeringen weg te zijn en samen met andere vrouwen tijd te maken om naar Gods stem te luisteren!
Waag de stap en kom een keertje kijken!
Heb je nog vragen? 
Bel of mail gerust naar: Herma van der Stege , 038-3314488 of mail h.snoeijer@kpnplanet.nl


Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
Gerrie Brink
Graspieper 48
8271 GW IJsselmuiden
Tel: 038-3317353

Secretaresse:
Herma van der Stege                  
Groenendael 164                           
8271 EJ IJsselmuiden                   
tel.: 038-3314488     

Penningmeesteres:
Annet van Dijk
De Akkers 1
8271 JC IJsselmuiden

Tel: 038-3328543


 

Gedichten n.a.v. enkele namen van Jezus