Dorkas

Programma Dorkas 2018 – 2019

Het najaar komt dichterbij en als bestuur hebben we weer plannen gemaakt voor het nieuwe verenigingsseizoen.
Nu de warmte van deze zomer voorbij is, is het goed om ons weer samen te buigen over de Bijbelstudies.

Het jaarthema is: ”Horen en spreken”
In de Bijbelstudies staan we stil bij Jeremia. God sprak doorprofeten en door onze hoogste Profeet en Leraar.
Jeremia was een oordeelsprofeet met een hart. Hij was een bewogen profeet; en we kunnen zijn leven
typeren als één lang martelaarschap.
Toch wijst Jeremia in alles boven zichzelf uit naar onze hoogste Profeet en Leraar, Jezus Christus.

Jeremia is nog jong als hij door God tot profeet wordt geroepen.
Hij was profeet in een politiek onrustige tijd en tijdens zijn leven regeerden er verschillende koningen.
De omstandigheden waarin hij zich bevindt en de ervaringen die hij opdoet, maken duidelijk wat het
inhoudt om ‘profeet’ te zijn.

De gezamenlijke startavond is dit jaar in De Zaaier waar dr. J. Hoek een inleiding zal verzorgen over het Bijbelboek Jeremia.
Op de Bondsdag, donderdag 27 september, is het thema: “Zo zegt de Heere”.

Bent u nog nooit geweest: Hartelijk welkom!! We beginnen om 19.45 in de Zaaier.
We hopen dat we weer goede ontmoetingen zullen hebben rondom de open Bijbel.
Voor dit alles geldt, Deo Volente.

 

 

 

Maandag

17 september

Startavond  spreker: dr. J. Hoek

Donderdag

27 september

Bondsdag  Barneveld

Maandag

1 oktober

Bijbelstudie 1

Donderdag

18 oktober

Regioavond in De Zaaier
spreker: Ali Hoek- van Kooten

Maandag

29 oktober

Bijbelstudie 2

Maandag

12 november

Bijbelstudie 3

Maandag

26 november

Bijbelstudie 4

Maandag

10 december

Kerstviering

 

 

 

Maandag

7 januari

Jaarvergadering  

Maandag

21 januari

Bijbelstudie 5

Woensdag

23 januari

Themabijeenkomst Genemuiden
“Vrouw naar Gods bedoeling”

Maandag

4 februari

Bijbelstudie 6

Maandag

18 februari

Bijbelstudie 7

Maandag

4 maart

Bijbelstudie 8

Maandag

11 maart

Open avond alle verenigingen

Maandag

18 maart

Bijbelstudie 9

Maandag

1 april

Bijbelstudie 10

Maandag

15 april

Paasviering + afsluiting

 

 

 

 

Programma 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
mw. A. Bouma-Groothuis
Groenendael 141
8271 EH IJsselmuiden
tel. 3325993 

Secretaresse:
mw.. G. van Lente–Koers 
Korenbloem 12
8271 DR IJsselmuiden
tel. 3315226  

Penningmeesteres:
mw. N. Holtland–Fransman
Kerspelstraat 7
8271 TH IJsselmuiden
tel. 3330795