Mannenvereniging Filémon

De mannenvereniging Filémon vergadert 1 keer per 14 dagen op maandagavond in het Hervormd verenigingsgebouw te Grafhorst en begint om 20.00 uur. De vereniging houdt zich hoofdzakelijk bezig met Bijbelstudie. Als leidraad gebruiken we meestal het blad 'De Hervormde Vaan'. Nieuwe leden, ook jongeren, zijn van harte welkom.De bijeenkomsten worden aangekondigd in Ons Kerkblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs


Bestuur:

Voorzitter:
dhr. M. ten Brinke
Tuinfluiter 47
8271 HK IJsselmuiden
tel. 038-3325874

Secretaris:
Chris Esselink
Zalmhof 33
8277 AW IJsselmuiden
tel. 038-3325875


Penningmeester:
dhr. W. van der Linde
Nachtegaal 3
8271HS IJsselmuiden
tel. 038 - 3312859