Mannenvereniging Calvijn

De mannenvereniging Calvijn vergadert 1 keer per 14 dagen op maandagavond in 'De Zaaier' en begint om 19.45 uur. De vereniging houdt zich hoofdzakelijk bezig met bijbelonderzoek en de gereformeerde belijdenisgeschriften van onze kerk. Als leidraad wordt het blad 'De Hervormde Vaan' gebruikt.

Nieuwe leden, ook jongeren, worden hartelijk uitgenodigd deze leerzame en nuttige bijeenkomsten te bezoeken.

 

Vergaderdata 2017 - 2018

                   Mannenvereniging "Calvijn" te IJsselmuiden  
       
                 Vergaderdata voor het seizoen 2017-2018  
       
     
Datum Gez avonden Onderwerp Inleider
       
  2017    
11-sep   openingsavond vv en mv ds Harteman
       
18-sep   bijbelstudie 1 Petr 1 vers 1 t/m 11 uit de Herv Vaan van april 2017 G.Bouma
       
02-okt   bijbelstudie 1 Petr 1 vers 13 t/m 25 uit de Herv Vaan van mei/juni 2017  A.Stam
16-okt   bijbelstudie 1 Petr 2 vers 1 t/m 12 uit de Herv Vaan van juli/augustus 2017 Chr de Vries
30-okt   bijbelstudie 1 Petr 2 vers 13 t/m 25 uit de Herv Vaan van september 2017 S van Dijk
       
13-nov   bijbelstudie 1 Petr 3 vers 1 t/m 12 uit de Herv Vaan van oktober 2017 dhr Smit
27-nov   bijbelstudie 1 Petr 3 vers 13 t/m 22 uit de Herv Vaan van november  2017  
       
11-dec Kerstviering kerstfeestviering met v v Dorkas  
       
  2018    
08-jan   bijbelstudie 1 Petr 4 vers 1 t/m 11 uit de Herv Vaan van december 2018  
22-jan   bijbelstudie 1 Petr 4 vers 12 t/m 19 uit de Herv Vaan van januari 2018   
       
05-feb   bijbelstudie 1 Petr 5 vers 1 t/m 6 uit de Herv Vaan van februari 2018  
19-feb   bijbelstudie 1 Petr 5 vers 6 t/m 12 uit de Herv Vaan van maart 2018  
       
       
       
19-03-2017 Paasviering paasviering met v v Dorkas  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs


Bestuur


Voorzitter:
dhr. G.F. Bouma 
Groenendael 141 
8271 EH  IJsselmuiden 
tel. 3325993

Secretaris:
dhr. B.C. Steen Redeker 
Dorpsweg 68a 
8271 BN  IJsselmuiden 
tel. 3314135

Penningmeester:
dhr. Chr.H. de Vries 
A. Schweitzerlaan 18 
8271 CZ IJsselmuiden 
tel. 3320196