Jv 16+ Obadja

Jeugdvereniging Obadja

‘Obadja’ betekent ‘dienaar van de Heere’. Wat een prachtige naam vol betekenis. In de 1 Koningen 18 staat: ‘Obadja was de HEERE zeer vrezende’. Wat een voorbeeld voor jou en mij. Wil jij ook de Heere vrezen en dienen? Heel praktisch, op zondag èn door de week? Leven tot Zijn eer? Op de JV hebben we het er samen over bij een open Bijbel.

Voor wie?
Als je 16 jaar of ouder bent, dan ben je van harte welkom op jeugdvereniging Obadja. Elke 14 dagen is er op vrijdagavond jeugdvereniging in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk. Een mooie gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten en om wat te leren vanuit Gods Woord.

Wat doen we?
Op de jeugdvereniging zijn we bij elkaar om samen te zingen, te bidden en stil te staan bij wat de Heere tot ons te zeggen heeft in Zijn Woord. Na de inleiding denken we in groepjes na over enkele vragen of we verwerken de inhoud op een andere manier. We maken gebruik van het materiaal van het Hervormd Jeugdwerk (HJW). Daarna is er pauze om wat te drinken en even bij te kletsen. Na de pauze doen we een spel of iets dergelijks. Ook nodigen we regelmatig een spreker uit en bezoeken we HJW-bijeenkomsten (www.hervormdjeugdwerk.nl). Het kamp aan het eind van het seizoen is altijd fantastisch!

Lijkt het je wat?
Je bent van harte welkom! Kom gerust een keer! Het programma vind je hiernaast.
De jeugdvereniging begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. We zien uit naar jullie komst.

Hartelijke groeten en tot ziens.

De leiding

 

Programma seizoen 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs

Contactpersonen:
Joanne Juffer-Kanis
Erfgenamenstraat 59a
Tel: 3337074

Jan Hofstede
De Bogaard 21
Tel. 3313549


Kamp JV Obadja en TC Eljada

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015