Pastoraal team

Omzien naar elkaar...

Als gemeente van Jezus Christus hebben we de opdracht naar elkaar om tezien, elkaar te helpen en te ondersteunen. We hebben de opdracht zorg te dragen voor elkaar in navolging van Christus die zegt: Ik ben in het middenvan u, als één die dient.

Naar elkaar omzien kan soms zo nodig zijn, er is veel verdriet en zorg.
Mensen lijden soms aan de gebrokenheid van het bestaan, zijn door
omstandigheden beschadigd, vereenzaamd. Er kan een periode in je leven zijn dat je behoefte hebt aan een luisterend oor, aan iemand die een tijd met je optrekt, er voor je wil zijn, met je mee wil denken, voor je bidt.......

Op deze manier wil het pastoraal team van onze gemeente er voor iedereen zijn, in het verlengde van of aanvulling op het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen. De mensen van het pastoraal team werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en hebben geheimhouding beloofd.

Wanneer u/jij  behoefte hebt om zorgen of verdriet te delen, voor korte of langere tijd met iemand  van het pastoraal team op te trekken, kunt u met de coördinator of met een van de teamleden contact opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastoraat


Contactpersoon:

Toos van der Velden
Erfgenamenstraat 58
8271 TW IJsselmuiden
tel. 038-3313433 / 06-25305476

Wil de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 3311607

Adrie Koster
Burgemeester van Engelenweg 140
8271 AW IJsselmuiden
t el. 3388227

Alette Tanghe
Ringmus 6
8271 HE IJsselmuiden
tel. 3325765

Janny Westendorp
Burgemeester Visserweg 29
8271 CM IJsselmuiden
tel. 3317713

Annie Keizer
Tichlerstraat 29
8271VD IJsselmuiden
tel. 3322757

Pim van 't Ende
Burg. v. Engelenweg 107
8271AM IJsselmuiden
tel. 3325236