Collectebonnen bestellen

De doorlopende machtiging

Om in de toekomst makkelijk collectebonnen te kunnen bestellen is het nodig dat u ons een eenmalige machtiging verleent om toekomstige bestellingen voor collectebonnen in behandeling te kunnen nemen: de zogenaamde 'Doorlopende machtiging'. Deze machtiging is noodzakelijk voor zowel bestellingen d.m.v. het papieren als het digitale bestelformulier.
Via de onderstaande link kunt de machtiging downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Vervolgens deponeert u de machtiging in de brievenbus bij de ingang van verenigingsgebouw De Zaaier.
U kunt uw machtiging uiteraard op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen door een mail naar het Kerkelijk Bureau te sturen.

Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.


Collectebonnen bestellen

Het papieren bestelformulier
U kunt uw collectebonnen aankopen d.m.v. een ingevuld en ondertekend bestelformulier. Vervolgens deponeert u de bestelling in de brievenbus bij de ingang van verenigingsgebouw De Zaaier. Extra blanco bestelformulieren kunt u hieronder downloaden of tijdens openingstijden ophalen bij het Kerkelijk Bureau. Om u de collectebonnen thuis te kunnen bezorgen moeten we wel in het bezit zijn van een door u ondertekende doorlopende machtiging, zie hierboven.

Het bestelformulier in kunt u hier downloaden in pdf-formaat.Gemakkelijker is het om de collectebonnen digitaal te bestellen. Vult u daarvoor het digitale bestelformulier op deze pagina in. Ook nu moeten wij in het bezit zijn van een door u ondertekende eenmalige doorlopende machtiging om u de collectebonnen thuis e kunnen bezorgen..

Bestel hier uw collectebonnen geheel digitaal.

 

 

 

College van kerkrentmeesters


Algemeen
College van kerkrentmeesters
Stoffelijke zaken


Kerkelijk Bureau
Mevr. Klaaske Leusink
Dorpsweg 38
8271 BN IJsselmuiden
telefoon 038 - 33 133 23
telefax 038 - 35 572 84


Bezoektijden:
dinsdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.


Rekeningnummers:
Rabobank IJsselmuiden
NL28 RABO 0159 1100 09

Postbanknummer
NL50 INGB  0000 8216 80 

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst