MODERAMEN

  Preses: 
  A.S. Nentjes (ouderling)
  Kreeft 15
  8271 KL IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3322774
asnentjes@dorpskerk.com
  Scriba:
  P. de Graaf (ouderling)
  Graspieper 36
  8271 GW IJsselmuiden    
  tel.: 038 - 3311607
scribawijk2@dorpskerk.com
Assessor:
B. Limburg
Koolmees 33
8271 HN IJsselmuiden
tel.: 06-42012349
blimburg@dorpskerk.com
Lid:
K. Meuleman
Zeegravensingel 42
8271 KG IJsselmuiden
Tel.: 038-3327242
kmeuleman@dorpskerk.com
Lid:
K. Bos
Laanzicht 35
8271JZ IJsselmuiden
tel.: 038 - 3319161
kbos@dorpskerk.com
 
Wijkpredikant
   
  ds M. van Dam

Kreeft 2
8271 KK IJsselmuiden
038-2000608
06-41727374
dsmvandam@dorpskerk.com
 
 
Ouderlingen  (Als u niet weet wie uw wijkouderling is, kunt u contact opnemen met de scriba van wijk 2

Let op: Rode straten betreft geografische wijk I

P. de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden    
tel.: 038 - 3311607
scribawijk2@dorpskerk.com
Ouderling - Scriba
H. Hofstede
Blekerijweg 6
8271 BH IJsselmuiden
038-3325500
hhofstede@dorpskerk.com
Ouderling

Slenkstraat(Maarlenhof), Schepenenstraat, Drostenstraat 50-62, Zandbergstraat 1A-M
M.C. van der Spek
Rietgors 33
8271 GH IJsselmuiden
Tel.: 06-41300919
mcvanderspek@dorpskerk.com

Ouderling

Hogehuisstraat, Markeresplein, Schoutstraat, Slenkstraat m.u.v. Maarlenhof, Bloemstraat, Magnoliastraat, Karekiet, Patrijs, Tureluur, Ringmus, Tuinfluiter
W. Flier
Oosterholtseweg 50
8271 PV IJsselmuiden
tel.: 038 - 
3330020
willemflier@dorpskerk.com

Ouderling

Kampereiland, Mandjeswaard, Grafhorst, Grafhorsterweg, Plasweg, Koekoeksweg, Koekoeksroede, Hartogsweg, Tuindersweg, Woldweg, Oudendijk, Veilingweg, Woldweg, Spoorstraat, Kraton, Trekvaart, De Bogaard, Lijnbaanstraat

J.M.Juffer
Zeegravensingel 40
8271 KG IJsselmuiden
tel.: 06-54367090
jmjuffer@dorpskerk.com

Ouderling

Hobbemastraat, Sportlaan, Blekerijweg, Frieseweg, Dorpsweg, Louis Pasteurlaan, Marie Curielaan, Alexander Fleminglaan, Postgrevestraat

H.Brink
Jaagpad 5
8271 LA IJsselmuiden
tel.: 038-3557441
hbrink@dorpskerk.com

Ouderling

Graspieper, Kwikstaart, Kluisstraat, Kapittelstraat, Oosterlandenweg

G. Klooster
Zeegravensingel 70
8271KM IJsselmuiden
tel.: 06 - 52179258
gklooster@dorpskerk.com

Ouderling

Burg. Visserweg, Simon Johannesstraat, Van Dokkumstraat,  Erfgenamenstraat, Hoepelweg, Tuinderij, Klaver, Korenbloem, Holtzendestraat, Veenstraat, Van Diggelenweg, Morgenster.

A.S. Nentjes
Kreeft 15
8271 KL IJsselmuiden
tel.: 038 - 3322774
asnentjes@dorpskerk.com
 

Ouderling

Wijk Het Meer:
Herberg, Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Paalkamp, Rolpaal, Tolhek, Trekschuit, Turfschip. 

A. van den Berg
Zeegravensingel 36
8271 KG IJsselmuiden
Tel.: 0627096987
avdberg@dorpskerk.com

Ouderling

Drostenstraat 1-49, Aalbershof, Goudplevier, Watersnip, Rietgors

J. Rozendaal
Louis Pasteurlaan 7
8271 CV  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3316509
jrozendaal@dorpskerk.com

Ouderling

Koolmees, Nachtegaal, Koperwiek, Oosterholtseweg, Meerzicht, Kamperwetering, Sonnenbergweg

H.Vahl
Grafhorsterweg 71
8271 CB IJsselmuiden
tel.: 038 - 3316715
hvahl@dorpskerk.com

Ouderling

Koraal, Zeester, Oester, Zeegravensingel, Garnaal, Kreeft, Mossel, Schelp

K. van der Weide
Plasweg 20
8271 CH IJsselmuiden
tel.: 06-51032396
kvanderweide@dorpskerk.com

Ouderling

Baan, Burg. Van Engelenweg 137/94 en hoger, Burg. Van Engelenweg 135/92 en lager, Blexterstraat,  Laanzicht, Tasveld, Tichlerstraat, Zandbergstraat, Burg. Meijerweg, Oosterlandenerf

B. Limburg
Koolmees 33
8271 HN IJsselmuiden
tel.: 06-42012349
blimburg@dorpskerk.com

Ouderling

Groenendael, Karthuizerlaan, Monnikenstraat, Refterstraat

Kampen, Noord Oostpolder
J.A. Brink (Jacco)
Kluisstraat 25
8271 XE IJsselmuiden
tel.: 038 - 3316427
jabrink@dorpskerk.com
Evangelisatieouderling

 
A.van ’t Ende (Bart) 
2e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
tel.: 06 - 38489122
avantende@dorpskerk.com 
Jeugdouderling 
William van den Berg
Zeester 4
8271 KC IJsselmuiden
tel: 06 - 25022004
wvandenberg@dorpskerk.com
Jeugdouderling
Ouderling-kerkentmeesters  
 

K. Bos
Laanzicht 35
8271 JZ IJsselmuiden
tel.: 038 - 3319161
kbos@dorpskerk.com

Ouderling-Kerkrentmeester 
 

H.J.Holtland
Karthuizerlaan 50
8271 XC IJsselmuiden
Tel.: 06-13955119
hjholtland@dorpskerk.com

Ouderling-Kerkrentmeester 
 

B.G. Schrijver
Kreeft 16
8271 KK IJsselmuiden
tel.: 06-12428251
bgschrijver@dorpskerk.com

Ouderling-Kerkrentmeester  
 
Diakenen
J. Aalberts
Graspieper 74
8271 GW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3326168
jaalberts@dorpskerk.com
Diaken 
K. Meuleman
Zeegravensingel 42
8271 KG IJsselmuiden
Tel.: 038-3327242
kmeuleman@dorpskerk.com
 Diaken 
J. van der Linde
Hoge Vonderpad 17
8271 AD IJsselmuiden
tel.: 038-3317467 
jvanderlinde@dorpskerk.com
 

  Diaken 
K.H.Dekker
Koekoeksweg 17b
8271 PC IJsselmuiden
tel.: 06-22027748
kdekker@dorpskerk.com
 Diaken 
W.Flier
Oester 6
8271 KD IJsselmuiden
Tel.: 038-3331464
wilfredflier@dorpskerk.com
diaconie@dorpskerk.com
Diaken 
J. Kisjes
Patrijs 12
8271 HC IJsselmuiden
Tel.: 038-3328730
jkisjes@dorpskerk.com
Diaken