MODERAMEN

  Preses: 
  J. van Dijk
  De Akkers 1
  8271 JC IJsselmuiden
  tel: 06-55156188

  jvandijk@dorpskerk.com
  Scriba:
  P. de Graaf
  Graspieper 36
  8271 GW IJsselmuiden    
  tel.: 038 - 3311607

 scribawijk2@dorpskerk.com
 Assessor
 ds. M. van Dam
 Kreeft 2
 8271 KK IJsselmuiden
 038-2000608
 06-41727374
 dsmvandam@dorpskerk.com
  Lid:
 
K. Meuleman
  Zeegravensingel 42
  8271 KG IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3327242

  kmeuleman@dorpskerk.com
 Lid:
 K. Bos
 Laanzicht 35
 8271JZ IJsselmuiden
 tel.: 038 - 3319161

 kbos@dorpskerk.com
 
Wijkpredikant     Kerkelijk werker  
ds. M. van Dam

Kreeft 2
8271 KK IJsselmuiden
038-2000608
06-41727374
dsmvandam@dorpskerk.com
Amanda Vastenhouw 

tel.: 06 10252906
abvastenhouw@dorpskerk.com

 
Ouderlingen  (Als u niet weet wie uw wijkouderling is, kunt u contact opnemen met de scriba van wijk 2)

Let op: Rode straten betreft geografische wijk I

P. de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden    
tel.: 038 - 3311607
scribawijk2@dorpskerk.com
  Ouderling - scriba
H. Hofstede
Blekerijweg 6
8271 BH IJsselmuiden
038-3325500
hhofstede@dorpskerk.com
  Ouderling

Slenkstraat(Maarlenhof), Schepenenstraat, Drostenstraat 50-62, Zandbergstraat 1A-M.
M.C. van der Spek
Priorstraat 6
8271 XN IJsselmuiden
Tel.: 06-41300919
mcvanderspek@dorpskerk.com
 

Ouderling

Hogehuisstraat, Markeresplein, Schoutstraat, Slenkstraat m.u.v. Maarlenhof, Bloemstraat, Magnoliastraat, Kerspelstraat, Veenstraat, Karekiet, Patrijs, Tureluur, Ringmus, Tuinfluiter.
  J. van Dijk
De Akkers 1
8271 JC IJsselmuiden
tel: 06-55156188
jvandijk@dorpskerk.com
 

Ouderling - voorzitter

Kampereiland, Mandjeswaard, Grafhorst, Grafhorsterweg.

J.M. Juffer
Zeegravensingel 40
8271 KG IJsselmuiden
tel.: 06-54367090
jmjuffer@dorpskerk.com
 

Ouderling

A. Fleminglaan, A. Schweitzerlaan, Blekerijweg, Dorpsweg, Frieseweg,  Hobbemastraat, Louis Pasteurlaan, Marie Curielaan, Plasweg, Post Grevestraat, Sportlaan.

H. Brink
Jaagpad 5
8271 LA IJsselmuiden
tel.: 038-3557441
hbrink@dorpskerk.com
 

Ouderling

Graspieper, Kwikstaart, Kluisstraat, Kapittelstraat, Karthuizerlaan, Monnikenstraat, Priorstraat, Refterstraat,  Oosterlandenweg.

G. Klooster
Zeegravensingel 70
8271KM IJsselmuiden
tel.: 06 - 52179258
gklooster@dorpskerk.com
 

Ouderling

Burg. Visserweg, Simon Johannesstraat, Van Dokkumstraat,  Erfgenamenstraat, Hoepelweg, Tuinderij, Klaver, Korenbloem, Holtzendestraat, Van Diggelenweg, Morgenster.

A.W. van der Linde
Buitenwaarden 17
8277 AZ Grafhorst
tel.: 06 55880317
avanderlinde@dorpskerk.com
 
 

Ouderling

Herberg, Hoge Vonderpad, Jaagpad, Lijnpad, Paalkamp, Rolpaal, Tolhek, Tragel, Trekschuit, Turfschip. 
Koekoeksweg, Koekoeksroede, Hartogsweg, Oudendijk, Tuindersweg, Weidestraat, Woldweg, Veilingweg.

A. van den Berg
Grafhorsterweg 16
8277AA  Grafhorst
Tel.: 0627096987
avdberg@dorpskerk.com
 

Ouderling

Aalbershof, Blekersdam, De Bogaard, Lijnbaanstraat, Trekvaart, Drostenstraat 1-49, Goudplevier, Rietgors, Watersnip,
Spoorstraat, Spoordwarsstraat, Tasveld, Kraton.

J. Rozendaal
Louis Pasteurlaan 7
8271 CV  IJsselmuiden
tel.: 06-14314992

jrozendaal@dorpskerk.com
 

Ouderling

Koolmees, Nachtegaal, Koperwiek, Oosterholtseweg, Meerzicht, Kamperwetering, Sonnenbergweg.

H. Vahl
Grafhorsterweg 71
8271 CB IJsselmuiden
tel.: 038 - 3316715
hvahl@dorpskerk.com
 

Ouderling

Koraal, Zeester, Oester, Zeegravensingel, Garnaal, Kreeft, Mossel, Schelp.

K. van der Weide
Plasweg 20
8271 CH IJsselmuiden
tel.: 06-51032396
kvanderweide@dorpskerk.com
 

Ouderling

Baan, Blexterstraat, Burg. Van Engelenweg 137/94 en hoger, Burg. Van Engelenweg 135/92 en lager, Burg. Meijerweg, Dijkgraafstraat, Laanzicht, Oosterlandenerf, Tichlerstraat, Zandbergstraat.

B. Limburg
Koolmees 33
8271 HN IJsselmuiden
tel.: 06-42012349
blimburg@dorpskerk.com

 

Ouderling

Groenendael,

Kampen, Noord-Oostpolder.
W. Flier
Oosterholtseweg 50
8271 PV IJsselmuiden
tel.: 038 - 
3330020
willemflier@dorpskerk.com
  Evangelisatieouderling

 
Alwin Penninkhof 
Herberg 7
8271 LE IJsselmuiden
tel.: 06 - 43506563
apenninkhof@dorpskerk.com 
  Jeugdouderling 

Anne ten Hoor
tel.: 06 31926541
atenhoor@dorpskerk.com

  Jeugdouderling
Ouderling-kerkentmeesters    
 

K. Bos
Laanzicht 35
8271 JZ IJsselmuiden
tel.: 038 - 3319161
kbos@dorpskerk.com

  Ouderling-kerkrentmeester 
 

H.J. Holtland
Karthuizerlaan 50
8271 XC IJsselmuiden
Tel.: 06-13955119
hjholtland@dorpskerk.com

  Ouderling-kerkrentmeester 
 

B.G. Schrijver
Kreeft 16
8271 KK IJsselmuiden
tel.: 06-12428251
bgschrijver@dorpskerk.com

  Ouderling-kerkrentmeester  
 
Diakenen
J. Aalberts
Graspieper 74
8271 GW IJsselmuiden
tel.: 038 - 3326168
jaalberts@dorpskerk.com
  Diaken 
K. Meuleman
Zeegravensingel 42
8271 KG IJsselmuiden
Tel.: 038-3327242
kmeuleman@dorpskerk.com
   Diaken 
  J. van der Linde
Hoge Vonderpad 17
8271 AD IJsselmuiden
tel.: 038-3317467 
jvanderlinde@dorpskerk.com
 

    Diaken 
K.H. Dekker
Koekoeksweg 17b
8271 PC IJsselmuiden
tel.: 06-22027748
kdekker@dorpskerk.com
   Diaken 
W. Flier
Oester 6
8271 KD IJsselmuiden
Tel.: 038-3331464
wilfredflier@dorpskerk.com
diaconie@dorpskerk.com
  Diaken / secretaris diaconie 
J. Kisjes
Patrijs 12
8271 HC IJsselmuiden
Tel.: 038-3328730
jkisjes@dorpskerk.com
  Diaken