Beste gemeenteleden,

We zijn als kerkenraad dankbaar dat we u kunnen meedelen dat er een nieuwe kerkelijk werker in wijk II van hervormd IJsselmuiden-Grafhorst aan het werk gaat. Het is alweer enige tijd geleden dat we afscheid namen van Esther van Maanen. Zij heeft ons als werker geholpen om het jeugdbeleid verder te ontwikkelen en vragen rond geloofsopvoeding en kind en eredienst op te pakken.

Toen het niet lukte voor dit kleine aantal uren een geschikte opvolger te vinden, hebben we als kerkenraad opnieuw nagedacht over welke ondersteuning goed zou zijn voor onze gemeente. Dit in aanvulling op het werk van onze predikant. We hebben daarin ook meegenomen dat de wijkgemeente in de afgelopen jaren verder is gegroeid en ook dat er een keer een eind zou komen aan de lange periode waarin ds. Van der Velden pastoraal werk verricht.

In overleg met de kerkrentmeesters hebben we uiteindelijk de uren van beide werkers bij elkaar opgeteld en zo een vacature van 18 uur kunnen creëren (0,5 fte). Toen we de reacties op de vacature vergeleken, was er duidelijk één kandidaat die eruit sprong. Inmiddels heeft zij het contract getekend en half januari hoopt ze te beginnen. Dit betreft Amanda Vastenhouw uit Urk en ze stelt zich in de bijlage aan u voor. Zij is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk, maar qua geloofsovertuiging en beleving past ze heel goed bij onze wijkgemeente. Voor het werk wat ze gaat doen is daarnaast belangrijk dat ze een theologische opleiding heeft gevolgd (aan de Theologische Universiteit Kampen) en dat ze ook al ervaring heeft opgedaan met gemeentewerk.

Haar takenpakket zal er ongeveer als volgt uitzien: het overnemen van het werk van ds. Van der Velden (dus de pastorale bijstand in en rond de Maarlenhof) en samen met ds. Van Dam invulling geven aan het bijzondere en crisispastoraat in de hele gemeente. Meer informatie hierover volgt nog. Naast het pastorale werk blijven er als het goed is ook enkele uren over voor catechese of andere taken in de opbouw van onze gemeente.  

Het is goed om te bedenken dat Amanda Vastenhouw als kerkelijk werker geen ambtsdrager is, maar wel een bediening heeft om in de gemeente de aan haar geschonken gaven in te zetten. Voor de duidelijkheid: een rouwdienst of afscheidsdienst voorafgaand aan een begrafenis is geen echte kerkdienst en mag dan ook door een niet-ambtsdrager worden geleid. Wij hopen dat Amanda dit aspect van pastorale begeleiding ook in onze gemeente kan uitoefenen. We hebben afgesproken dat, als er op dit punt bezwaren zijn bij een gemeentelid of familie, we daar dan op een begripvolle en praktische wijze een oplossing voor zoeken.

Ons gebed is dat Amanda Vastenhouw onder Gods zegen mag werken in onze gemeente en dat zij zich snel thuis zal voelen in ons midden. We kijken uit naar de dienst van D.V. 16 januari waarin zij officieel in haar bediening wordt gesteld en ook de belofte van vertrouwelijkheid zal afleggen. In die dienst zullen we ook in dankbaarheid afscheid nemen van ds. Van der Velden, wiens werk dan officieel eindigt. Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw ouderling, predikant of de scriba van de kerkenraad.


Ontvang namens uw kerkenraad een hartelijke groet,

 

Piet de Graaf, scriba

Ds. M. van Dam