Er is een nieuwe commissie opgericht: Kerk en Israël

Onze opdracht is om Israël te troosten, lief te hebben, ondersteunen en jaloers te maken.

Hoe gaan we dit doen?

 Gebed
   Nieuw/ feiten delen
 Cursus/ studie aanbieden
 Catechisatielessen
 Israëlzondag invulling geven

God zegt : "Troost, troost Mijn volk"  (Jesaja 40:1)

Vragen of opmerkingen horen we graag via
kerkenisrael@dorpskerk.com

Jacco Brink, Ronald Post en Janet vd Molen