Beste gemeenteleden,

Update dd. 27 november 2021
In tegenstelling tot wat hieronder staat vermeld kan het aanmelden alleen voor de diensten om 09.30 uur en 15.00 uur m.i.v. 5 december.
De aanvangstijd van de middagdiensten van beide wijken worden vervroegd naar 15.00 uur.
De avonddiensten om 18.30 uur vanuit de Dorpskerk zijn alleen online te volgen. 

=============
Er zijn nieuwe coronamaatregelen en de landelijke kerk heeft daarbij ook adviezen afgegeven. Afgelopen dagen is daar door de coronawerkgroep en de kerkenraad over gesproken. We hopen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, zowel voor tegengaan van het coronavirus alsook voor de voortgang en het bezoeken van de erediensten en het gemeenteleven. Vanaf nu gelden de volgende regels:

Aantal kerkgangers en aanmelding

Er is sprake van een beperking van het aantal kerkgangers. Aanmelden voor de diensten is nodig om zeker te kunnen zijn van een plaats. Dit werkt heel eenvoudig via de link op de homepage van dorpskerk.com.  U hoeft alleen maar een naam en het aantal personen in te vullen en op reserveren te klikken (let op: ook kinderen van oppas+ en ouder aanmelden). Dan bent u verzekerd van een plek en loopt de teller af. Dit kan in de week voorafgaand tot kort voor de dienst. Mogelijk lukt het niet elke week voor de ochtenddienst, maar dan is er ook nog een middag- of avonddienst en de mogelijkheid om live met beide diensten mee te kijken.

Afstand houden en andere maatregelen

In de dorpskerk is er om en om telkens één bank leeg en ook in de Oosterholthoeve staan de rijen op zo’n 1,5 m afstand van elkaar. We laten tussen gezinnen of huishoudens 2 zitplaatsen open. We vragen jongeren om ’s morgens de tribune te gebruiken omdat oudere gemeenteleden daar vaak iets minder fijn kunnen zitten.

Wilt u in de Oosterholthoeve graag achteraan zitten op een ruime 1,5 m afstand, waarbij u ook als eerste de kerk weer kunt verlaten (zoals dat ook afgelopen weken kon), reserveer deze plaatsen dan vanaf nu per mail bij de scriba: scribawijk2@dorpskerk.com

Bij het binnenkomen en weggaan dragen we vanaf nu weer een mondkapje net zoals in winkels gebeurt.
Let ook bij het verlaten van de kerk op de 1,5 m afstand.

Iedereen is welkom in onze diensten, maar laten we ons wel eraan houden dat we bij klachten of twijfel over de gezondheid thuisblijven.

Jassen moeten worden meegenomen naar de zitplaats en de collecte is bij de uitgang of digitaal.

Doordeweeks

Doordeweeks geldt in de Zaaier ook het afstand houden en de mondkapjes bij binnenkomst. Huisbijbelkringen moeten zich houden aan de ‘vier bezoekers’- regel of kunnen misschien in de Zaaier een bijeenkomst houden.
Het jeugdwerk mag op verantwoorde wijze doorgaan, alleen voor het Baken komen er bepaalde regels.

Voorzorgsmaatregelen bij besmetting

Bent u per ongeluk met een coronabesmetting aanwezig geweest bij een gemeenteactiviteit, overleg dan met de leiding daarvan over welke aanwezigen geïnformeerd dienen te worden. Neem bij vragen contact op met de scriba van de kerkenraad.