De aanbevelingen door de gemeente voor onderstaande vacatures zijn in de afgelopen kerkenraadsvergadering doorgenomen. Twee ouderlingen met bepaalde opdracht zijn verkozen en een dubbeltal voor de vacature ouderling Nentjes is opgesteld. Verkozen zijn:

  • tot jeugdouderling Bart Jan ten Hoor, Herberg 5; hij heeft zijn verkiezing niet kunnen aanvaarden.
  • tot evangelisatieouderling Gerrit ten Berge, Groenendael 213; hij heeft zijn verkiezing aanvaard.

In de aanstaande vacature ouderling Nentjes is het volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde:

       Arnold van der Linde, Buitenwaarden 17, Grafhorst en Harry de Velde, Zeegravensingel 101.

De stemmingsvergadering, is zoals voor de coronatijd, op D.V. maandagavond 25 oktober om 19.30 uur in de kerk. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Het machtigingsformulier kan opgevraagd worden per mail bij scriba P. de Graaf. scribawijk2@dorpskerk.com