Graag nodigen we jullie uit om komend seizoen tijdens een gesprekskring samen na te denken over geloof en opvoeding van onze kinderen.                  De eerste avond is op dinsdagavond 5 oktober 2021, de andere twee avonden bepalen we samen. Het is goed en fijn om dit met elkaar te delen. We krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt vanuit de methode: “Voorleven” verzorgt door de HGJB. Uniek hierbij is de focus op zowel de pedagogische als de bijbels-pedagogische kant van opvoeden. Hierbij concrete opdrachten en prikkelende vragen.     

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Geloofsgesprek met kinderen / met tieners
  • Bidden
  • Bijbel lezen
  • Vieren in het gezin
  • Grenzen stellen
  • Identiteitsontwikkeling van kinderen
  • Christen zijn in een niet christelijke samenleving

De leeftijdscategorieën zijn: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8 – 11 jaar en 12 – 16 jaar

Samen bepalen we het onderwerp voor de tweede en derde avond.
Handig is wel om zelf het boekje aan te schaffen (kosten: €10,00.
De avonden zijn van 20.00 – 21.45 uur. We komen de eerste avond in de Ichthusschool samen. U kunt zich opgeven d.m.v. de mail: wietskekloosterman@hotmail.com Vermeld hierbij in welke leeftijdscategorie je wilt deelnemen en of je samen komt of alleen.
We hopen op voldoende opgaves en dat de avonden dit seizoen wel doorgaan!                  

Namens de Commissie Geloofsopvoeding, Wietske Kloosterman