Nu we de morgendiensten weer in de Oosterholthoeve hebben, kunnen meer gemeenteleden zich aanmelden. Hieronder een overzicht welke kerkgangers zich met voorrang(tot zaterdag 12.00 uur) voor een bepaalde dienst kunnen aanmelden. De kinderen t/m 12 tellen in het aantal bezoekers niet mee. Aanmelden nog steeds via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2 Annulering van uw/jouw aanmelding graag zsm. mailen aan de scriba scribawijk2@dorpskerk.com  zodat je plaats vrij gemaakt kan worden voor een ander. 

De diensten zijn voor iedereen te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live Voor vragen kunt u terecht bij de wijkouderling of scriba van de kerkenraad.

zondag 13 juni
               Oosterholthoeve
               Dorpskerk

09.30 uur
16.00 uur

secties van Vahl, Rozendaal, Van den Berg, Juffer.
secties van Limburg, Van Dijk, Van der Spek, Hofstede.
zondag 20 juni
               Oosterholthoeve
               Dorpskerk

09.30 uur
18.30 uur

Gasten van de belijdeniscatechisanten.
secties van ouderlingen Klooster, Van der Weide, Nentjes, Brink.

We vragen aan iedereen om de maatregelen serieus te nemen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen in de kerk naar en van uw plaats
  • Bij positieve test in de week na een kerkbezoek dit direct melden aan de scriba

We rekenen op uw en jullie medewerking!

Helaas liggen andere gemeenteactiviteiten waarvoor mensen bij elkaar moeten komen tijdelijk stil. Bezoekwerk door ouderlingen en predikanten kan  beperkt doorgaan. 

We hopen op Gods bewaring de komende tijd en bidden dat we snel weer meer gemeenteactiviteiten kunnen houden.

We bevelen de overheid en de zorgsector van harte in uw voorbede aan.