Nieuws wijk II

De laatste tijd klinken er weer indringende waarschuwingen in de media over een zogenaamde ‘tweede golf’. Er zijn tot nu geen maatregelen aangekondigd die het nodig maken om het coronabeleid van onze wijkgemeente aan te passen. Wel zijn ook wij als gemeente extra alert dat we de afspraken naleven. Dat leidt tot een paar kleine aanpassingen in de zaal en bij het verlaten van de zaal.


Aanmelden
Belangrijk blijft dat iedereen zich aanmeldt voor de diensten via aanmelden.dorpskerk.com Is het aanmelden niet gelukt, meldt u dan in de hal bij een kerkenraadslid of iemand van het welkomstteam. Er liggen registratiebriefjes klaar om (zelf) uw gegevens te noteren.

Let op: bij de 300 zitplaatsen zijn ook de tribunes meegerekend. Als u wat later komt, kan het dus zijn dat u gevraagd wordt op de tribune plaats te nemen.

Bij gewone ochtenddiensten heeft telkens de ene helft van de gemeente voorrang tot en met zaterdag 12.00 uur. Voor alle middagdiensten kan iedereen zich aanmelden.
Zondag 27 september hopen ’s morgens enkele baby’s gedoopt te worden. Dan hebben hun gasten voorrang t/m woensdag 23 september om zich aan te melden. Daarna is het aanmelden vrij.
Zondag 4 oktober zijn dat de secties van de ouderlingen Van den Berg, Brink, Flier, Nentjes, Vahl en van der Weide.
Zondag 11 oktober zijn dat de secties van de ouderlingen Hofstede, Juffer, Klooster, Van der Spek, Rozendaal en Westendorp/Limburg.

Jassen
Het is niet mogelijk om van de garderobe gebruik te maken. Jassen dienen dus meegenomen te worden naar de zitplaats. Mogelijk zijn de jassen de komende weken ook welkom om het warm te houden tijdens de dienst. Op dit moment wil de beheerder de verwarming nog niet aanzetten, omdat er mogelijk bepaalde risico’s aan verbonden zijn.

Opstelling van de zaal
De belangrijkste regel is dat we binnen en buiten bij de Oosterholthoeve de anderhalve-meter-regel houden. Met name bij het uitgaan van de kerk lukte dit in de praktijk toch niet altijd. Daarom zullen de stoelen vanaf nu weer in complete rijen worden neergezet. Mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren dienen twee stoelen leeg te laten tussen hen en de andere kerkgangers die in die rij zitten. Deze opstelling voorkomt het kriskras tussen groepjes stoelen doorlopen en maakt het afstand houden gewoon iets makkelijker.

Verlaten van de zaal
Na de zegen gaan we voortaan eerst weer zitten. Daarna wijzen de kosters de rijen aan die mogen opstaan om naar buiten te gaan. Er komen collecte emmers aan beide kanten in de hal en ouders die langs de oppas gaan kunnen dáár het gebouw verlaten. Zo blijft de doorstroming in de hal gewaarborgd. We rekenen op uw medewerking!

Metingen in de zaal
Er zijn twee redenen om voorlopig nog wat meer metingen in zaal uit te voeren. In de eerste plaats willen we graag goed weten wat de  invloed is op de luchtkwaliteit wanneer we het laatste lied gezamenlijk zingen. Er is een nieuwe meter aangeschaft die op verschillende punten in de zaal gebruikt kan worden. We gaan de komende weken dus nog niet meer zingen dan alleen het laatste lied.

Verder zijn we met de beheerders in overleg wat er komende winter mogelijk is als het gaat om het verwarmen van de hal. Ook daarvoor is het nodig dat wij een goed beeld hebben van wat er tijdens de dienst gebeurt met de lucht.

Oppas en oppas+
We mogen intussen de gebruikelijke zalen weer gebruiken voor de oppas en oppas+. Deze laatste activiteit tijdens de dienst gaat weer beginnen met ingang van zondag 4 oktober.

Tenslotte
We zien dankbaar terug op alle bijzondere diensten waarin weer heel veel gemeenteleden en ook jongeren de weg naar de Oosterholthoeve wisten te vinden. We hopen als kerkenraad de juiste toon te treffen om iedereen aan te moedigen zoveel mogelijk naar de kerk te komen als dat weer kan. Tegelijk hebben we begrip voor wie om gezondheidsredenen voorzichtig willen zijn en blijft natuurlijk gelden (zoals overal) dat het bij klachten juist verstandig is om thuis te blijven. Ondanks alle maatregelen blijft hopelijk dit lied van kracht in onze harten ‘Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan’.

Bijzonderheden

 • De kosters helpen u om een plaats te vinden. Het verlaten van de kerk gebeurt rij voor rij onder leiding van de koster.
 • Let bij het uitgaan binnen en buiten op de anderhalve-meter-regel. Denk ook aan onze beeldvorming onder voorbijgangers.
 • Net zoals de afgelopen tijd, zijn de diensten ook nu live te volgen met beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl
 • De muziekgroep verzorgt de zangbegeleiding.
 • De garderobe is dicht en de jas neemt u daarom mee naar uw zitplaats.
 • Het invalidetoilet is open. We roepen u op zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken.

Ha meiden en jongens,

De catechisaties gaan binnenkort weer beginnen. Geef je hiervoor snel op! Opgave kan tot 14 september. De catechisatie starten op maandag 21 september en dinsdag 22 september. Voor vragen kan je bij de dominee of een van de jeugdouderlingen terecht. Klik op de afbeelding hieronder en vul het formulier zo goed mogelijk in.

Let op er zijn vanwege corona gewijzigde tijden:

  • maandag start 18.45 uur (vo klas 1 t/m 3) - (12 - 14 jaar)
  • maandag start 19.45 uur (vo klas 4 t/m 6) - (15 - 18 jaar)
  • dinsdag start 18.45 uur (vo klas 1 t/m 3) - (12 - 14 jaar)
  • dinsdag start 19.45 uur (vo klas 4 t/m 6) - (15 - 18 jaar)
  • maandagavond 18+ catechese start 19:00 uur
  • dinsdagavond 18+ catechese start 18:45 uur
Jeugdvereniging Source, Young Spirit, Open Jeugdwerk het Baken

Bijlagen:
Bewaar het bestand flyer wijk 2 12+.pdfflyer wijk 2 12+.pdf[ ]

Het is alweer even geleden dat 87 gezinnen uit de gemeente de uitgebreide enquête hebben ingevuld over het geloof en de geloofsopvoeding. Via deze weg willen we alle ouders bedanken dat zij zo open een eerlijk hebben gedeeld wat er in hun leven en geloof speelt. 

Vanwege de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om de uitkomsten tijdens een gemeente avond te presenteren. Mocht u het interessant vinden, kunt u hier het volledige rapport en hier een samenvatting vinden van het rapport.

Het is ons gebed dat de Heere God de enquête en aanbevelingen wil gebruiken ter ondersteuning van de gezinnen en de geloofsoverdracht voor de nieuwe generatie!  

Dominee van Dam werd gevraagd om een keer voor te gaan tijdens het middagpauzegebed in de Bovenkerk in Kampen. Bij toerbeurt verlenen verschillende predikanten en voorgangers uit de gemeente Kampen hun medewerking aan deze korte doordeweekse diensten. In coronatijd zijn deze diensten alleen online te volgen. De uitzending was op 10 september om 12.00 uur en u kunt hem hier terug kijken: https://www.youtube.com/watch?v=cg3Z9sv5tIM&feature=youtu.be