Nieuws wijk II

Zondag 3 oktober is het Israëlzondag !

Hier vind je 2 vlaggen die in je mag kleuren en uit mag knippen. Meer mag natuurlijk altijd!

Neem ze zondagmorgen, 3 oktober, mee naar de Oosterholthoeve,
dan hangen wij ze op in de hal om het zo een met alle vlaggetjes
een feestelijke slinger te maken!

Je mag ze op 3 oktober natuurlijk ook thuis voor je raam hangen.

In de kerk ligt ook  het tijdschrift 'TOV' voor je klaar, om mee te nemen. 


Klik hier voor de vlaggetjes en print ze uit


Huisbijbelkringen wijkgemeente 2

Op dit moment zijn er 19 huisbijbelkringen actief. De kringen komen eens per 3 weken bijeen in huiselijke kring.

De kring is de plek waar je elkaar ontmoet, elkaar opbouwt en elkaar versterkt in het geloof.
Het is een plek waar je kunt groeien in geloof en anderen deelgenoot kunt maken van wat er speelt in je leven met God.
De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar.
Je leert niet alleen veel over de Bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.


Interesse? Meld je aan!

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je het komende winterseizoen graag deelnemen meld je dan aan middels een email naar 

Jan-Paul van den Berg
jp_vdb@hotmail.com
Gerrit Klooster
gklooster@dorpskerk.com

Vermeld je contactgegevens, leeftijd, voorkeur voor een groep (als je die hebt) en voorkeur voor een dag.
We kunnen niet aan alle wensen voldoen, maar doen ons best om te zorgen dat je mee kunt draaien in een passende kring! Weet dat de kring bezetting geregeld rouleert en nieuwe aanwas bij (bestaande) kringen vaak nodig is en zeer wordt gewaardeerd!


Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het rooster 2021-2022


Zondag 26 september trappen we af met de eerste 'Tienerclubavond'
Tienerclub 1 : 17.00u - 18.30u
Tienerclub 2 : 19.45u - 19.00u

Klik hier voor verdere datums en informatie 
Naar aanleiding van de gewijzigde coronamaatregelen is besloten dat

 • iedereen zich nog steeds aan de basisregels houdt:
  • was vaak je handen (desinfecteer je handen bij binnenkomst);
  • heb je (corona) klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • houdt uw jas en tas bij u;
 • iedereen in elke dienst weer van harte welkom is (vooraf aanmelden niet meer nodig).
 • in elke kerkdienst 40 zitplaatsen beschikbaar zijn voor hen die toch op 1½ m. afstand van een ander wil zitten. Daarvoor is aanmelden nodig. Reserveer uw 1½ m plaats via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2
  In de Oosterholthoeve is dit het eerste vak bij binnenkomst, in de Dorpskerk zijn dit de stoelen en de beide vakken ter weerszijde.
 • de 1½ m. afstandsregel is veranderd in: ‘houd gepaste afstand’. Daarvoor is het wenselijk een zitplaats tussen verschillende gezinnen vrij te houden(advies). Daar kan evt. een sjaal of jas neergelegd worden.

 We rekenen op uw en jouw medewerking!

Graag nodigen we jullie uit om komend seizoen tijdens een gesprekskring samen na te denken over geloof en opvoeding van onze kinderen.                  De eerste avond is op dinsdagavond 5 oktober 2021, de andere twee avonden bepalen we samen. Het is goed en fijn om dit met elkaar te delen. We krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt vanuit de methode: “Voorleven” verzorgt door de HGJB. Uniek hierbij is de focus op zowel de pedagogische als de bijbels-pedagogische kant van opvoeden. Hierbij concrete opdrachten en prikkelende vragen.     

Onderwerpen kunnen zijn:

 • Geloofsgesprek met kinderen / met tieners
 • Bidden
 • Bijbel lezen
 • Vieren in het gezin
 • Grenzen stellen
 • Identiteitsontwikkeling van kinderen
 • Christen zijn in een niet christelijke samenleving

De leeftijdscategorieën zijn: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8 – 11 jaar en 12 – 16 jaar

Samen bepalen we het onderwerp voor de tweede en derde avond.
Handig is wel om zelf het boekje aan te schaffen (kosten: €10,00.
De avonden zijn van 20.00 – 21.45 uur. We komen de eerste avond in de Ichthusschool samen. U kunt zich opgeven d.m.v. de mail: wietskekloosterman@hotmail.com Vermeld hierbij in welke leeftijdscategorie je wilt deelnemen en of je samen komt of alleen.
We hopen op voldoende opgaves en dat de avonden dit seizoen wel doorgaan!                  

Namens de Commissie Geloofsopvoeding, Wietske Kloosterman