Nieuws wijk II

Afgelopen week heeft de kerkenraad en de Algemene kerkenraad ingestemd met het voornemen om ds. M. van Dam uit Baarn te beroepen. De belijdende leden van wijk 2 krijgen gelegenheid om bezwaren tegen de gevolgde procedure in te dienen bij de scriba P. de Graaf t/m a.s. vrijdag 19 juli.

Wanneer er geen bezwaren zijn, gaat het beroep in verband met de zomervakantie in op D.V. zaterdag 24 augustus.

Wilt u voor het beroepingswerk en in het bijzonder voor ds. Van Dam en zijn gezin bidden. In het eerst volgende kerkblad en na 20 juli op de website vindt u dan meer informatie

We zijn opzoek naar jou! Vindt je het leuk om mee te doen en mee te denken met de jongerendienst, meldt je dan aan!

Of je nu op de voorgrond of op de achtergrond wilt mee doen, alles is mogelijk! Met jouw inbreng kunnen we de diensten dichterbij jongeren brengen.

Bij vragen kun je een berichtje sturen naar 1 van de jeugdouderling of een mailtje sturen naar: jongerendienstendorpskerk@gmail.com

De eerst volgende jongerendienst is zondag 6 oktober om 16.00 uur!Klik hier om de foto's te bekijken van de gemeentedag wijk II
We willen het nieuwe seizoen van de tienerclub starten met een super tof kamp! Om zo een frisse start te maken van het seizoen en te werken een de spirit van de groep. Alle tieners van de eerste drie klassen van de middelbare school zijn hiervoor uitgenodigd!
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: tienerkampijsselmuiden@gmail.com

We hopen er samen met jou een geweldig weekend van de maken. Het thema zal zijn: ‘after summer’. Heb jij dus nog zonnige kleding, accessoires zoals brillen, hoedjes, schoenen etc. in je kast liggen, neem het mee. En vergeet ook vooral niet om een zonnig humeur mee te nemen 😉. Bij aanmelding krijg je meer informatie.


We beginnen het weekend op 13 september om 19:00 uur bij het baken. We proberen ervoor te zorgen dat jullie 15 september om 16:00 uur weer terug zijn in IJsselmuiden. Mocht je vragen / opmerkingen hebben, mail ons of bel: 06-29116751.
Een zomerse groet,

Team after summer kamp


Een aantal leidinggevenden van de oppas+ in de Oosterholthoeve gaat stoppen. Aanvulling van het team is nodig om de frequentie van oppassen voor ieder prettig en in balans te houden. We zijn op zoek naar minimaal 3 mensen die 1 keer in de ca. 10 weken leiding willen geven aan oppas+.

Hiervoor zoeken we mensen met ervaring/affiniteit in het onderwijs en/of ander kinderwerk. Voor meer info en opgave kan je terecht bij Geja Felix geja@famfelix.nl 06-30999979.

Laat dit belangrijke stukje niet alleen aan anderen over, maar help mee bij de basis van de geloofsontwikkeling van de kleuters van de gemeente.