Nieuws wijk II

Helaas moeten we jullie mededelen dat de praise-avond niet door gaat.
Wat hebben we met elkaar uitgekeken, geoefend en toegeleefd naar 12 december. Maar helaas, door de maatregelen, moeten we het toch annuleren. Een teleurstelling.
We hopen dat we volgend jaar weer Hem mogen aanbidden in een praise-dienst, samen met jullie.In de vacature ouderling Nentjes heeft de gemeente verkozen Arnold van der Linde.
De kerkenraad heeft in de aanstaande vacature evangelisatie-ouderling Flier, br. Gerrit ten Berge verkozen.
In de bestaande vacature 2e jeugdouderling Anne ten Hoor.

De kerkenraad is dankbaar en blij dat de verkozen broeders hun verkiezing hebben aanvaard.

Huisbijbelkringen wijkgemeente 2

Op dit moment zijn er 19 huisbijbelkringen actief. De kringen komen eens per 3 weken bijeen in huiselijke kring. Helaas is dit sinds 18 november niet meer mogelijk vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Ook huisbijbelkringen moeten zich houden aan de ‘vier bezoekers’- regel. Mogelijk kunnen zij in de Zaaier een bijeenkomst houden. 

De kring is de plek waar je elkaar ontmoet, elkaar opbouwt en elkaar versterkt in het geloof.
Het is een plek waar je kunt groeien in geloof en anderen deelgenoot kunt maken van wat er speelt in je leven met God.
De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar.
Je leert niet alleen veel over de Bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.


Interesse? Meld je aan!

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je het komende winterseizoen graag deelnemen meld je dan aan middels een email naar 

Jan-Paul van den Berg
jp_vdb@hotmail.com
Gerrit Klooster
gklooster@dorpskerk.com

Vermeld je contactgegevens, leeftijd, voorkeur voor een groep (als je die hebt) en voorkeur voor een dag.
We kunnen niet aan alle wensen voldoen, maar doen ons best om te zorgen dat je mee kunt draaien in een passende kring! Weet dat de kring bezetting geregeld rouleert en nieuwe aanwas bij (bestaande) kringen vaak nodig is en zeer wordt gewaardeerd!


Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het rooster 2021-2022Beste gemeenteleden,

Update dd. 27 november 2021
In tegenstelling tot wat hieronder staat vermeld kan het aanmelden alleen voor de diensten om 09.30 uur en 15.00 uur m.i.v. 5 december.
De aanvangstijd van de middagdiensten van beide wijken worden vervroegd naar 15.00 uur.
De avonddiensten om 18.30 uur vanuit de Dorpskerk zijn alleen online te volgen. 

=============
Er zijn nieuwe coronamaatregelen en de landelijke kerk heeft daarbij ook adviezen afgegeven. Afgelopen dagen is daar door de coronawerkgroep en de kerkenraad over gesproken. We hopen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, zowel voor tegengaan van het coronavirus alsook voor de voortgang en het bezoeken van de erediensten en het gemeenteleven. Vanaf nu gelden de volgende regels:

Aantal kerkgangers en aanmelding

Er is sprake van een beperking van het aantal kerkgangers. Aanmelden voor de diensten is nodig om zeker te kunnen zijn van een plaats. Dit werkt heel eenvoudig via de link op de homepage van dorpskerk.com.  U hoeft alleen maar een naam en het aantal personen in te vullen en op reserveren te klikken (let op: ook kinderen van oppas+ en ouder aanmelden). Dan bent u verzekerd van een plek en loopt de teller af. Dit kan in de week voorafgaand tot kort voor de dienst. Mogelijk lukt het niet elke week voor de ochtenddienst, maar dan is er ook nog een middag- of avonddienst en de mogelijkheid om live met beide diensten mee te kijken.

Afstand houden en andere maatregelen

In de dorpskerk is er om en om telkens één bank leeg en ook in de Oosterholthoeve staan de rijen op zo’n 1,5 m afstand van elkaar. We laten tussen gezinnen of huishoudens 2 zitplaatsen open. We vragen jongeren om ’s morgens de tribune te gebruiken omdat oudere gemeenteleden daar vaak iets minder fijn kunnen zitten.

Wilt u in de Oosterholthoeve graag achteraan zitten op een ruime 1,5 m afstand, waarbij u ook als eerste de kerk weer kunt verlaten (zoals dat ook afgelopen weken kon), reserveer deze plaatsen dan vanaf nu per mail bij de scriba: scribawijk2@dorpskerk.com

Bij het binnenkomen en weggaan dragen we vanaf nu weer een mondkapje net zoals in winkels gebeurt.
Let ook bij het verlaten van de kerk op de 1,5 m afstand.

Iedereen is welkom in onze diensten, maar laten we ons wel eraan houden dat we bij klachten of twijfel over de gezondheid thuisblijven.

Jassen moeten worden meegenomen naar de zitplaats en de collecte is bij de uitgang of digitaal.

Doordeweeks

Doordeweeks geldt in de Zaaier ook het afstand houden en de mondkapjes bij binnenkomst. Huisbijbelkringen moeten zich houden aan de ‘vier bezoekers’- regel of kunnen misschien in de Zaaier een bijeenkomst houden.
Het jeugdwerk mag op verantwoorde wijze doorgaan, alleen voor het Baken komen er bepaalde regels.

Voorzorgsmaatregelen bij besmetting

Bent u per ongeluk met een coronabesmetting aanwezig geweest bij een gemeenteactiviteit, overleg dan met de leiding daarvan over welke aanwezigen geïnformeerd dienen te worden. Neem bij vragen contact op met de scriba van de kerkenraad.

Ha meiden en jongens,

De catechisaties gaan binnenkort weer beginnen. Geef je hiervoor snel op! Opgave kan tot 13 september. De catechisatie starten op maandag 20 september en dinsdag 21 september. Voor vragen kan je bij de dominee of een van de jeugdouderlingen terecht. Klik op "geef je nu op!" hieronder en vul het formulier zo goed mogelijk in. 


Op de volgende dagen en tijden hopen we catechisatie te geven:

- 12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): maandag 18:45 - 19:30 uur
- 12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): dinsdag 18:45 - 19.30 uur
- 15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): maandag 19:45 - 20:30 uur
- 15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): dinsdag 19:45 - 20:30 uur
- 18 jaar en ouder: maandag 19:00 - 20:00 uur
- 18 jaar en ouder: dinsdag 19:15 - 20:15 uur
    (wordt je in 2021 18 jaar dan mag je kiezen of je meedoet met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)

- Belijdeniscatechisatie: dinsdag 20:00 uur (ipv. vrijdag nu dus op dinsdag!)