Nieuws wijk II

Aanmelden kerkdiensten WIJK 2

Er is goed nieuws over de kerkdiensten in de Oosterholthoeve. Op zondag 5 juli zijn we daar weer voor het eerst bijeen geweest en waren vooral tieners en jongeren in de diensten. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen in de rest van de maand juli meer gemeenteleden de diensten bezoeken.

Er zijn gesprekken met de gemeente Kampen geweest over de eisen die zij tegenwoordig stellen aan de luchtkwaliteit in de sporthal. Dit heeft ertoe geleid dat wij zelf de luchtkwaliteit meten en het aantal kerkgangers aan de hand van de bevindingen mogen opschroeven.

Naast het monitoren van de luchtkwaliteit, blijft uiteraard de anderhalve-meterregel van kracht en volgen wij de adviezen om nog niet aan samenzang te doen.

Ook blijft aanmelden belangrijk via https://aanmelden.dorpskerk.com (of voor wie dat niet lukt, de scriba of wijkouderling). Op die manier bent u ook verzekerd van een zitplaats.

 

Aanmelden

Rond het aanmelden is wel iets veranderd: Voor de ochtenddienst wordt een deel van de gemeente met voorrang uitgenodigd. Vanaf zaterdag 12 uur ’s middags mag iedereen zich aanmelden voor de plekken die nog over zijn. De site blijft gewoon zichtbaar zodat ook op het laatste moment nog aanmeldingen doorgegeven kunnen worden en iedereen zicht heeft op het aantal beschikbare plaatsen. Wie zich niet van te voren aanmeldt, moet zich bij binnenkomst in de hal van de Oosterholthoeve even melden om de naam te noteren en te vernemen of er plaats is. Wie van te voren aangemeld is hoeft niet meer ‘afgevinkt’ te worden. Op zaterdag vanaf 12 uur kunt u op bovengenoemde site dus zien of er ’s ochtends nog plaatsen over zijn. Aanmelden is dan vrij. Voor de middag-/avonddienst worden de plaatsen vrij weggegeven, maar ieder moet zich wel digitaal aanmelden. Ook gasten van buiten onze wijkgemeente zijn welkom om zich onder deze voorwaarden aan te melden.

 

Planning

Hier ziet u welke secties zich met voorrang (voor zaterdag 12 uur) mogen aanmelden voor de ochtenddienst:

12-juli

9.30

Hofstede

Van den Berg

Vahl

Flier

Van der Weide

Nentjes

 

16.00

 

 

 

 

 

 

19-juli

9.30

Juffer

Klooster

Brink

Westendorp

Rozendaal

Van der Spek

 

18.30

 

 

 

 

 

 

26-juli

9.30

Hofstede

Van den Berg

Vahl

Flier

Van der Weide

Nentjes

 

16.00

 

 

 

 

 

 

Kijk voor de wijkindeling op www.dorpskerk.com/wijk2

 

Bijzonderheden

  • Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas in de Oosterholthoeve. Er is in de zomervakantie nog geen oppas+
  • In de kerk zijn in verschillende groottes rijtjes stoelen bij elkaar gezet voor gezinnen. Zo kunnen we de anderhalve meter houden, maar toch zoveel mogelijk mensen kwijt.
  • De kosters helpen u om een plaats te vinden. Het verlaten van de kerk gebeurt rij voor rij onder leiding van de koster.
  • Let ook buiten op de anderhalve-meter-regel, denk ook aan onze beeldvorming onder voorbijgangers.
  • Net zoals de afgelopen tijd, zijn de diensten ook nu live te volgen met beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl
  • De muziekgroep verzorgt de gemeentezang, de huidige regels staan meezingen helaas niet toe.
  • De gaderobe is dicht en de jas neemt u daarom mee naar uw zitplaats.
  • Het invalidetoilet is open, we roepen u op zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken.
  • Omdat we zo min mogelijk schoonmaakwerk willen (er is al genoeg: stoelen, zaal, hal etc), zijn verschillende aangrenzende zalen gesloten evenals de tribunes en het gangetje daaronder. We vragen elke zondagmorgen enkele vrijwilligers om te helpen met het reinigen van de stoelen na afloop van de dienst.

 

Hebt u vragen, neem gerust contact op met uw ouderling of de scriba van de kerkenraad.

Beste ouders van kinderen die komend seizoen in groep 3, 4 of 5 van de basisschool zitten, voor jullie kinderen is er momenteel zondagsschool. Tegelijkertijd hebben meerdere ouders gevraagd of er voor deze leeftijdscategorie ook een club kan komen. Het lijkt ons goed om enerzijds te kijken of deze wens breed gedeeld wordt. Anderzijds willen we gelijk inventariseren over er draagkracht is vanuit de ouders om deze activiteit evt. ook te organiseren. Daarnaast willen we ook een aantal mogelijke alternatieven aan jullie voorleggen.

Zouden jullie de enquête hierover willen invullen? Ook als jullie hier geen belangstelling voor hebben, is het behulpzaam als jullie de enquête toch willen invullen, dan ben je in ieder geval snel klaar ;-). Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van hoe dit leeft. Mocht je nog vragen hierover hebben, stuur gerust een mailtje naar jeugdwerkerwijk2@dorpskerk.nl.

Alvast bedankt voor jullie moeite!

De enquête vind je hier: https://forms.gle/GuFTkj8xYLcmryrR8

 

Toen we niet meer in de Oosterholthoeve konden samenkomen op zondag, moesten we als kerkenraad snel een oplossing bedenken om toch als gemeente van Christus rond het Woord samen te komen. In eerste instantie werd de gemeentezang thuis ondersteund met zang die van internet gehaald werd. Daaraan kleven allerlei nadelen, al was het op dat moment een bruikbare oplossing.
Met ingang van zondag 3 mei gaan we de gemeentezang vormgeven met enkele zangers die begeleid worden door 1 of 2 muzikanten. Elke zondag zal dat door een ander groepje gemeenteleden gebeuren. We vragen u als gemeente niet teveel te letten op stijl en vormgeving als diverse muzikale talenten dienstbaar zijn aan onze gemeentezang. Laten we ons nu richten op de voortgang van ons kerk-zijn waarin het Woord wordt verkondigd en we samen zingen. We bedenken daarbij dat dit alles van tijdelijke aard is, gedurende de coronamaatregelen.
We kijken er nog steeds naar uit dat we gewoon weer kunnen samenkomen in de Oosterholthoeve en de Dorpskerk zoals we dat gewend waren.

Al een paar maanden lang zijn onze diensten thuis te volgen met een goede kwaliteit van beeld en geluid. Behalve het beamteam dat zorgt voor de tekst van de liederen en het schakelen tussen de dominee en muziekgroep zijn er ook altijd mensen aanwezig die zorg dragen voor het geluid van de dominee en muziekgroep.  Dit team is op zoek naar versterking, helemaal als we straks weer naar de Oosterholthoeve hopen te gaan zal er elke zondag het één en ander aan apparatuur klaar gezet en bediend moeten worden. Dus heb jij enige affiniteit met geluid en vind je het leuk om zang en instrumenten tot één mooi geheel te mixen meld je dan vrijblijvend via onderstaande link dan gaan we samen kijken of deze taak in de gemeente bij jou past.

Iemand tippen die in jouw ogen geschikt is mag ook natuurlijk!aanmeld-button - De Geboortenis

We beleven ongekende tijden nu het coronavirus en de bestrijding daarvan veel impact heeft op de samenleving als geheel en op de levens van mensen persoonlijk. Dat wij als kerkelijke gemeente de adviezen van de overheid en van de Protestantse kerk willen volgen heeft de nodige consequenties. Op deze pagina leest u hoe de kerkenraad de komende weken e.e.a. wil vorm geven.

Erediensten
We blijven erediensten houden want juist ook nu hebben we Gods Woord nodig en heeft de wereld ook ons gebed nodig. Vorige week konden we nog de lofzang gaande houden door met een klein deel van de gemeente samen te komen. Inmiddels zijn de adviezen aangescherpt en heeft de gemeente ook de Oosterholthoeve voor alle huurders gesloten. Wij zullen daarom op de gebruikelijke tijdstippen met een kleine kerkenraadsdelegatie diensten live uitzenden vanuit de Zaaier. Vorige week lukte het niet helemaal met de uitzending, maar de verwachtingen voor zondag zijn goed. Via deze link zijn we zondag toch met elkaar verbonden: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live

Pastoraat
Nu doordeweekse activiteiten stilliggen en we de contacten rond de zondagse diensten missen is het belangrijk om op andere manieren met elkaar verbonden te blijven. We moedigen u en jou aan om de telefoon te gebruiken en/of een kaartje te sturen. Ook de ouderlingen zullen in de komende weken proberen met de gemeenteleden in hun wijk in contact te blijven. Er worden geen ‘gewone bezoeken’ afgesproken, maar telefonisch en per mail zijn de ouderlingen bereikbaar en datzelfde geldt voor ds. Van Dam en ds. Van der Velden. De predikanten doen uiteraard wel crisispastoraat en overleggen in voorkomende gevallen wat er nodig is.

Bemoediging
Nu de kinderen thuis zijn van school en ouders in het leerproces worden ingeschakeld, komt er heel wat af op onze gezinnen. Er is een whatsapp groep voor moeders gestart waar elke dag iets wordt gedeeld om elkaar te bemoedigen of een bruikbare tip aan te reiken. Aanmelden kan via Paulina van Dam (06-14115092).

Hulp bieden: #niet alleen
De Hervormde diaconie heeft zich aangemeld bij het landelijke initiatief www.nietalleen.nl. Voor situaties binnen en buiten de gemeente willen we hulp aanbieden (denk bijvoorbeeld aan een luisterend oor of meer praktisch: boodschappen doen). Jos Tanghe fungeert als coördinator van dit werk. U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Mensen die in deze tijd iets voor een ander willen doen kunnen zich ook bij hem aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of tel. 06-30715503

Communicatie
Behalve deze website is ook de whatsapp van onze wijkgemeente een belangrijk communicatie-kanaal. In het kerkblad staat hoe u/jij daarbij kunt aansluiten. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of de scriba van de kerkenraad.