Nieuws wijk II

Op zondag 31 januari en zondag 14 februari is er weer een Kahoot quiz!

Via de appstore download je van te voren de app Kahoot! op je mobiel.

Om 20.00 uur schakel je in via deze link:

Zondag 31 januari:
https://youtu.be/vp-EX52HV3I

Zondag 14 februari:
https://youtu.be/goRS3jiK71o

Na inschakelen komt er in beeld een pincode te staan en die voer je in op je eigen Kahoot! app.

Vul je voor- en achternaam in. (Even voor de volledigheid; alleen bij een volledige naam maak je kans op de prijzen…). 

Het zal ongeveer een half uurtje duren. Voor vragen of informatie kun je terecht bij Bart van ’t Ende | 0638489122

PS. De stream wordt niet opgeslagen op Youtube en is dus alleen live te volgen. 

Uit een enquête, gehouden onder gemeenteleden van wijk 2, is gebleken dat er een grote behoefte is om gestuurd en onderwezen te worden als het gaat om geloofsopvoeding. Daarom wordt er op D.V. 21 april 2021 een thema-avond georganiseerd in het kader van ‘Geloofsopvoeding’.
Op deze gemeente brede avond worden workshops gegeven door mensen uit onze eigen gemeente.
Daarnaast staat de avond in het teken van het delen van eigen ervaringen met betrekking tot geloofsopvoeding. Omdat we ook als het gaat om geloofsopvoeding samen één gemeente zijn!

Geef je nu op via dit formulier, of door op onderstaande flyer te klikken.
Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december in verband met de door de overheid aangescherpte coronamaatregelen, moeten wij ook in onze gemeente helaas verder afschalen wat betreft activiteiten en kerkbezoek.

De komende weken tot en met 19 januari zijn er geen activiteiten in de Zaaier.

  • De kerkdiensten gaan wel door, maar met een zeer kleine bezetting. De meeste gemeenteleden zullen de dienst thuis moeten mee beleven via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live Naast degenen die aanwezig moeten zijn, zoals de predikant, ambtsdragers en mensen voor techniek, muziek en ondersteuning, is er slechts ruimte voor een klein aantal kerkgangers, maximaal 30 volwassenen en kinderen.
  • Doordat ze hooguit 5% van de zitplaatsen gebruiken en we beschikken over uitstekende mechanische ventilatie is daarmee de veiligheid voldoende gewaarborgd.
    We vragen uitdrukkelijk aan iedereen die aanwezig is en medewerking verleent aan de diensten om de regels van het RIVM en de coronaregels die in het kerkgebouw gelden in acht te nemen. Het is de bedoeling dat voor onze diensten altijd en alleen de ingang/uitgang aan de kant van het Markeresplein wordt gebruikt.
  • Als u of jij na de zondag erachter komt dat je waarschijnlijk met Corona in de kerk bent geweest, meldt dit dan direct bij de scriba (scribawijk2@dorpskerk.com). Dan proberen we in te schatten of we nog iemand daarover moeten inlichten. Dat gebeurt dan natuurlijk zonder je naam te noemen.

Aanmelden kan via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2 Bij het aanmelden zal u/jij de foto van de Oosterholthoeve zien als herkenning van onze wijkgemeente, maar de diensten zijn nu in de Dorpskerk. Blijkt na aanmelding dat u/jij toch niet naar de kerkdienst kan komen, mail ook dat terstond naar de scriba zodat hij uw/jouw plaats kan vrijmaken voor een ander.

Hier volgt het overzicht welke secties tot zaterdag 12.00 uur voorrang hebben bij het aanmelden: 

10-jan  08.45     doopdienst met voorrang voor gasten van de doopouders
             16.00     H. Vahl         en     M. van der Spek

17-jan   10.30     J. Juffer           en    G. Klooster
             18.30     K. v.d. Weide   en    A.S. Nentjes

24-jan  08.45      J. Rozendaal   en    A. v.d. Berg
             16.00     H.Hofstede      en    W. Flier

31-jan   10.30     H. Vahl           en     M. van der Spek
             18.30     H. Brink          en     B. Limburg

Annulering van uw/jouw aanmelding graag zsm. mailen aan de scriba scribawijk2@dorpskerk.com  zodat je plaats vrij gemaakt kan worden voor een ander. Lang niet iedereen zal en dienst kunnen bezoeken in de komende weken, dus laten we daar zorgvuldig mee omgaan.

Omdat er geen beamer in de Dorpskerk is, is het raadzaam uw/jouw eigen Bijbel mee te brengen. Bij de ingang liggen de liedbladen.

We maken ongekende tijden mee waarin we niet samen de kerstliederen zingen, maar via het scherm met elkaar verbonden zijn. Dat doet pijn, maar we hopen en bidden dat we dwars door alles heen ons toch mogen verheugen over de komst van Gods Zoon in deze wereld. Dát is juist ons houvast en onze hoop in een donkere wereld. Laten we dat ook uitstralen door elkaar in het oog te houden en te bemoedigen op manieren die nog wel kunnen. Gezegende dagen toegewenst!

De kerkenraad

 

 

 

In aansluiting op het websitebericht van de gezamenlijke kerkenraden volgt hier een korte wijk gebonden toelichting.  

In dat bericht staat dat het aantal kerkgangers is vastgesteld op 30 gemeenteleden per eredienst. Degenen die een taak hebben in de eredienst vallen hier buiten. Deze 30 gemeenteleden worden door de wijkouderlingen persoonlijk uitgenodigd. Zo weten we vooraf wie komen en u/jij wordt geregistreerd. Digitaal aanmelden voor de kerkdiensten kan momenteel niet. 

We zien het als een voorrecht, ook al is het met een kleine groep gemeenteleden, de erediensten voort te zetten in gemeenschap met elkaar in Jezus Christus. Wij wensen en bidden dezelfde verbondenheid toe voor het merendeel van de gemeente, die de diensten nu weer gedwongen digitaal bijwonen. Laten we ons ook dán voorbereiden op de ontmoeting met God en bidden om Zijn Geest ook al beleven we de dienst vanuit huis mee.
Gemeentezang zoals we de laatste weken deden(het slotlied) en wat bijzonder op prijs gesteld werd, laten we nu ook achterwege.
Het bovenstaande houdt ook in dat er geen kinderoppas en Oppas+ is.

Beste gemeenteleden, we hopen en bidden dat we binnenkort weer mogen opschalen en meer mensen in de Oosterholthoeve mogen ontvangen.

Wijzigende maatregelen voor onze kerkdiensten worden gedeeld op de website en via de wijkgemeente-app. 

Het onderwijs op de catechisaties kan wel doorgaan uitgezonderd de 18-catechisaties. Dit laatste in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. 

U en jullie allen Gods nabijheid toegewenst in deze onzekere periode.