Inwendige Zendingsbond

In de visie van de IZB (Inwendige Zendings Bond) hebben de gemeenten de opdracht om het Evangelie te verkondigen. Dat sluit de taak van de individuele christen niet uit, maar in. De IZB evangeliseert dus zelf niet, maar stimuleert, adviseert en assisteert de gemeenten en gemeenteleden bij en in hun missionaire opdracht. Dit doet de IZB met het oog op de eer van God en de redding van mensen.

Doelgroep 
De IZB staat ten dienste van heel de Protestantse Kerk in Nederland. Voorwaarde is wel, dat men zich kan vinden in de visie en uitgangspunten van de IZB. De doelgroep van de IZB is zeer gemêleerd. Onder hen bevinden zich ouderen en jongeren, behoudende en vooruitstrevende christenen, confessionelen en bonders, oer-hervormden en evangelisch georiënteerden. Allen zijn geroepen om het Evangelie uit te dragen. Vanuit dit besef weten ze de IZB te vinden. Het lidmaatschap staat open voor een ieder die de grondslag onderschrijft.

Grondslag 
De IZB heet voluit: Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag. De toevoeging 'op gereformeerde grondslag' maakt duidelijk waar de IZB theologisch te plaatsen is. De IZB wil duidelijk in de hervormd-gereformeerde traditie staan. Artikel 3 van de statuten vermeldt dan ook: 'De vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid'.


Nieuwe IZB websites

 
gelovenindekerk.nl vragenovergeloof.nl

Gemeente Westerwijk Amsterdam

Als gemeente zijn we via de IZB gelinkt aan de gemeente Westerwijk Amsterdam.
Klik op de onderstaande afbeelding om hun website te bezoeken.

 

 

Zending en evangelisatie

Plaatselijke 
IZB-commissie
Jessica Brink (voorzitter)
Kluisstraat 62
8271 XG IJsselmuiden
038 – 3317810


Remke Brink (secretaris)
Dorpsweg 36
8271 BN IJsselmuiden
038 - 3315430
   

Adrie Koster (penningmeester)
Burgemeester Van Engelenweg 140
8271 AW IJsselmuiden
038 – 338 82 27


Overige leden:          
Henri Talen
Herma van der Stege
Rijk Hofstede
Jacco Brink
Rolf Stoel


Uitnodiging Ontmoetingsdag "Thuiskomen"
Amsterdam-Westerwijk