Gereformeerde Zendingsbond

Sinds 1901 houdt de GZB zich bezig met zendingswerk buiten Nederland. Hierbij is de opdracht van Christus in Mattheüs 28:19 het uitgangspunt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” Aan deze bijbelwoorden is het motto ‘Vertel het de wereld’ in het beeldmerk van de GZB ontleend.

Het begon allemaal in het voormalige Nederlands Oost-Indië op het eiland Celebes (nu Sulawesi) onder de Toraja's. Wat klein begon is inmiddels, meer dan 100 jaar later, uitgegroeid tot een wereldomvattend werkterrein. Op dit moment zijn ongeveer 80 zendingswerkers door of in samenwerking met de GZB uitgezonden naar landen in de hele wereld. Een groot aantal projecten wordt (financieel) gesteund. Jaarlijks geeft de GZB miljoenen euro's uit om het zendingswerk mogelijk te maken. En... het werk groeit nog steeds.


Download hier de 5e rondzendbrief van de familie Kleinbloesem


Zending en evangelisatie

Plaatselijke
GZB-commissie

Voorzitter (t/m 29 mei 2017):
J. Vahl
Groenendael 28
8271 EB IJsselmuiden
Tel: 038-3330593
Email: jvahl@solcon.nl

Voorzitter (per 29 mei 2017):
A.meuleman
van Diggelenweg 32b
8271 ZB IJsselmuiden
Tel: 038-3312778
Email: a.meuleman@terra.nl

Secretaris:
M. Grandia
Marie Curielaan 10
8271 CX IJsselmuiden
Tel: 038-3324442
Email: gzb@dorpskerk.com

Penningmeester:
H. Kanis
J. van Dieststraat 7
8277 AS Grafhorst
Tel.: 038-3322196
Email: kanis91@hetnet.nl

Leden:
- D. Visscher
- A. van Dorsten
- M. v/d Wetering
- T. Zwep
- E. Penninkhof
- A. Westhoff

Brief tijdschrift Ave