Kringen 2014-2015

Huisbijbelkringen wijkgemeente 2
Op dit moment zijn er dertien Huisbijbelkringen actief. De kringen komen eens per 3 weken bijeen in huiselijke kring. De kring is de plek waar je elkaar ontmoet, elkaar opbouwt en elkaar versterkt in het geloof. Het is een plek waar je kunt groeien in geloof en anderen deelgenoot kunt maken van wat er speelt in je leven met God. De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar. Je leert niet alleen een heleboel over de Bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.
Per jaar wordt een boekje over een bepaald onderwerp of bijbelboek gekozen. Tijdens het komende seizoen 2014/2015 praten we met elkaar over Jezus beter leren begrijpen door het lezen van het Johannes evangelie; een boekje van Niels de Jong. Wil jij het komende winterseizoen ook Jezus beter leren begrijpen? Meld je dan aan voor een kring. Je kunt hiervoor contact opnemen met ouderling B. van Ittersum of  Heidi Nieuwenhuis-Bremer.
Van harte welkom in de kring!

Gesprekskringen
In de winterperiode worden gesprekskringen voor lidmaten gehouden, in vacaturetijd onder leiding van ds. A. van Herk (Hasselt). Deze kringen worden gehouden op verschillende avonden, doorgaans van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Meestal wordt een bepaald Bijbelgedeelte of belijdenisgeschrift besproken aan de hand van gespreksvragen. Ook komen allerlei andere belangrijke onderwerpen aan de orde. Mededelingen over deze avonden staan in het kerkblad.

Jonge lidmatenkring over ‘discipelschap’
Heel veel jongeren deden in de afgelopen jaren belijdenis van het geloof. Het is fijn dat de jong belijdende leden toerusting blijven krijgen en elkaar ontmoeten. Als je deze kring nog niet bezoekt maar wel graag Bijbelstudie wilt houden met andere jongeren, is dit misschien wel het moment om daar mee te beginnen. In een open sfeer worden de dingen van God en de Bijbel besproken. In het vorige seizoen zijn we begonnen met een boekje over discipelschap van ds., H.J. van der Veen. Daar willen we dit seizoen mee verder gaan. In dit boekje staan Bijbelstudies over discipelschap rond zeven werkwoorden: bekeren, navolgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden.
De data waarop de kring D.V. bij elkaar komt op woensdagavond zijn: 23 september, 28 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari, 17 februari en 23 maart. Plaats: ‘ de Zaaier.’ Aanvang: 20:00 uur. Voel je welkom

Lidmatenkring over ‘Prediker’
Op de lidmatenkring behandelen we voor het eerst het boekje van ds. J. Belder, dat dezelfde naam heeft als het Bijbelboek. Hij behandelt dit bijzonder Bijbelboek van Salomo op een heldere manier. Net als andere jaren komen de leden één keer in de maand bij elkaar om te spreken over de Bijbel en het persoonlijke geestelijke leven. Daarbij kunnen we van elkaar leren hoe we in deze tijd en in de praktijk van elke dag hier mee omgaan. Zo worden geestelijke kennis en de onderlinge band versterkt. De data waarop de avonden D.V. gehouden worden, zijn de woensdagen: 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari en 16 maart. We zien er naar uit dat velen de avonden in ‘de Zaaier’ bezoeken! Aanvang 20.00 uur. Hartelijk welkom!Vorming en toerusting


Contactpersonen huisbijbelkring:

Heidi Nieuwenhuis

dhr. B. van Ittersum
Graspieper 68 
8271 GW IJsselmuiden
tel. 3327219