Catechisatie

 

Catechisatie wijk 1 – seizoen 2016-2017
Hallo, meiden en jongens,
Nog even, en het is zover: De start van een nieuw catechisatieseizoen! Dit seizoen hopen ouderling Bouma, dhr. S.J. Wiersma (die o.a. docent godsdienst op het Hoornbeeckcollege is) en ds. Lubbers de catechese te verzorgen. De eerste keer is op D.V. maandag 19 en dinsdag 20 september. De groepsindeling is als volgt:
Grafhorst

  • Maandag 16:00-16:45 uur: 12/13 jarigen                             Ouderling Bouma
  • Maandag 16:45-17:30 uur: 14/15 jarigen                             Ouderling Bouma

De Zaaier

  • Maandag 16:00-16:45 uur: 12 jarigen                                    Ds. Lubbers                      
  • Maandag 16:45-17:30 uur: 13 jarigen                                    Ds. Lubbers                      
  • Maandag 18:45-19:30 uur: 14/15 jarigen                             Dhr. Wiersma   
  • Maandag 18:45-19:30 uur: 16/17 jarigen                             Ds. Lubbers                      
  • Maandag 19:30-20:30 uur: 18 jaar en ouder                       Ds. Lubbers
  • Dinsdag 19:00-19:45 uur: 16/17 jarigen                                Ds. Lubbers

Bij de groepsindeling in ‘De Zaaier’ zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen, waar we even een streep onder zetten: De groep 12/13-jarigen is onderverdeeld in een groep 12-jarigen en een groep 13-jarigen. De groep 14/15 jarigen komt dit jaar niet ’s middags bij elkaar, maar aan het begin van de avond. Als je 16 of 17 jaar bent, kun je kiezen of je op maandag of op dinsdag komt. Wil je je voorkeur even mailen naar hjtlubbers@solcon.nl, zodat we van tevoren vast kunnen bekijken of de groepen ongeveer even groot worden? 
De eerste avond belijdeniscatechisatie is op D.V. dinsdag 20 september om 19:45 uur in De Zaaier. In overleg met de groep bekijken we vervolgens of de dinsdagavond de standaard-avond wordt waarop we samen komen.
We hopen jullie allemaal gezond en wel weer te mogen ontmoeten. Degenen die dit jaar voor het eerst naar catechisatie zullen komen, heten we in het bijzonder hartelijk welkom! We bidden dat de Heilige Geest het onderwijs in de geloofsleer zegent, opdat jullie persoonlijk de Heere Jezus zullen kennen, liefhebben en dienen!

Tot ziens!

Ouderling Bouma
Dhr. Wiersma
Ds. Lubbers


 


Catechisatie wijk 2 - seizoen 2017-2018

Ha meiden en jongens,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 25 en dinsdag 26 september.
Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen!

Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Dat kun je doen door via de link onderaan het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.
Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond.

Catechisatiegroepen en -tijden:

12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): maandag 19.10 - 20.15 uur
12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3): dinsdag 18.25 -19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): maandag 18.25 -19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6): dinsdag 19.10 -20.15uur

18 jaar en ouder: maandag 18.45 -19.30 uur
18 jaar en ouder: dinsdag 19.00 -19.45 uur
(degenen die nog in 2017 18 jaar worden mogen kiezen of zij meedoen met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Belijdeniscatechisatie:

Naast het éénjarige traject zijn is er sinds vorige jaar ook een twééjarig traject. Je kunt er dus voor kiezen om i.p.v. één seizoen, er twee seizoenen over te doen om toe te groeien naar het moment van openbare geloofsbelijdenis (uiteraard is het tweede jaar niet een herhaling van het eerste jaar, het zijn verschillende programma’s).

Zo’n tweejarig traject is vooral fijn voor degenen die denken ‘nog lang niet’ toe te zijn aan het doen van openbare belijdenis, maar er wel meer van willen weten, zonder dat er druk op zit.

Je mag ook meteen aan het tweede jaar beginnen(dus kiezen voor een éénjarig traject), ook als je nog niet zeker weet of je aan het eind van dat jaar belijdenis zult doen. De definitieve beslissing kun je in de loop van het seizoen nemen.

De bedoeling is dat degenen die het afgelopen seizoen het eerste jaar van het tweejarige traject hebben gevolgd, zich nu inschrijven voor het tweede jaar. Mocht je dat om een of andere reden (nog) niet zien zitten, neem dan even contact met mij (ds. Brussaard) op, dan kunnen we overleggen.

Tijden en locaties belijdeniscatechisatie:

Het tweejarig traject: dinsdag van 19.00u -20.00u
Het eenjarige traject: maandag van 19.00u -21.30u

Als je overweegt het eenjarige traject te volgen, maar nog twijfelt, kom dan D.V. in ieder geval naar de eerste avond op maandag 25 september in basisschool Ichthus (19.00u-20.15u), waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. Ds. Brussaard zal dan uitleggen wat belijdenis doen betekent en wat de belijdeniscatechisatie inhoudt. Pas daarna beslis je of je verder gaat of niet. Vul wel het aanmeldingsformulier in, ook als je nog niet zeker weet of je verder gaat, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we die avond kunnen rekenen.

Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat je komt meedoen!

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Een hartelijke groet en graag tot ziens!
Het catecheseteam


Catechisatie voor andersbegaafden

Het is voor andersbegaafden mogelijk een speciaal voor hen aangepaste catechisatie te volgen. Op eenvoudige wijze wordt daar de bijbelse boodschap verteld en samen gezongen. Dit is een samenwerking met De Hoeksteen.
Elke twee weken komen op maandag twee groepen en op woensdag één groep samen van 18.45 - 20.00 uur. Beide catechisaties worden gehouden in basisschool de Eben-Haëzer.

Voor verdere mededelingen verwijzen wij u naar het kerkblad.

Vorming en toerusting

Contactpersoon catechisatie wijkgemeente I
jeugdouderling S. Wielink
Burg. Van Engelenweg 30 
8271 AS IJsselmuiden
tel. 038-7853130 


Contactpersoon catechisatie wijkgemeente II
Piet de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 038-3311607
Contactpersoon catechisatie voor andersbegaafden:
mw. C. van den Berg
De Omloop 14
8261 LP Kampen
tel. 038 - 75 074 13