Catechisatie

 

Catechisatie wijk 1 – seizoen 2016-2017
Hallo, meiden en jongens,
Nog even, en het is zover: De start van een nieuw catechisatieseizoen! Dit seizoen hopen ouderling Bouma, dhr. S.J. Wiersma (die o.a. docent godsdienst op het Hoornbeeckcollege is) en ds. Lubbers de catechese te verzorgen. De eerste keer is op D.V. maandag 19 en dinsdag 20 september. De groepsindeling is als volgt:
Grafhorst

  • Maandag 16:00-16:45 uur: 12/13 jarigen                             Ouderling Bouma
  • Maandag 16:45-17:30 uur: 14/15 jarigen                             Ouderling Bouma

De Zaaier

  • Maandag 16:00-16:45 uur: 12 jarigen                                    Ds. Lubbers                      
  • Maandag 16:45-17:30 uur: 13 jarigen                                    Ds. Lubbers                      
  • Maandag 18:45-19:30 uur: 14/15 jarigen                             Dhr. Wiersma   
  • Maandag 18:45-19:30 uur: 16/17 jarigen                             Ds. Lubbers                      
  • Maandag 19:30-20:30 uur: 18 jaar en ouder                       Ds. Lubbers
  • Dinsdag 19:00-19:45 uur: 16/17 jarigen                                Ds. Lubbers

Bij de groepsindeling in ‘De Zaaier’ zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen, waar we even een streep onder zetten: De groep 12/13-jarigen is onderverdeeld in een groep 12-jarigen en een groep 13-jarigen. De groep 14/15 jarigen komt dit jaar niet ’s middags bij elkaar, maar aan het begin van de avond. Als je 16 of 17 jaar bent, kun je kiezen of je op maandag of op dinsdag komt. Wil je je voorkeur even mailen naar hjtlubbers@solcon.nl, zodat we van tevoren vast kunnen bekijken of de groepen ongeveer even groot worden? 
De eerste avond belijdeniscatechisatie is op D.V. dinsdag 20 september om 19:45 uur in De Zaaier. In overleg met de groep bekijken we vervolgens of de dinsdagavond de standaard-avond wordt waarop we samen komen.
We hopen jullie allemaal gezond en wel weer te mogen ontmoeten. Degenen die dit jaar voor het eerst naar catechisatie zullen komen, heten we in het bijzonder hartelijk welkom! We bidden dat de Heilige Geest het onderwijs in de geloofsleer zegent, opdat jullie persoonlijk de Heere Jezus zullen kennen, liefhebben en dienen!

Tot ziens!

Ouderling Bouma
Dhr. Wiersma
Ds. Lubbers


 


 

Catechisatie wijk 2 seizoen 2016-2017

Ha jongens en meiden,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 26 en dinsdag 27 september.
Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!  
Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen!
Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt.
Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond.
Het is de bedoeling dat ook de 18-jarigen en ouder zich via onderstaande link opgeven.
Eveneens degenen die al zeker weten belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Voor wie het nog niet zeker weet: Dinsdag 27 september is een open avond (20.15u-21.30u), waaraan je vrijblijvend kunt deelnemen. Pas daarna beslis je of je verder gaat of niet (zie ook het bericht in het komende kerkblad). In dat geval hoef je je dus nu nog niet aan te melden.  
We hebben er weer veel zin in en hopen dat je komt meedoen.
We kijken naar je uit!

Graag tot later,                                                                           
het catecheseteam

Klik op deze link en vul het aanmeldingsformulier in.

Catechisatietijden:
12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m3): maandag 19.10 - 20.15 uur
12 t/m 14 jaar (vo klas 1 t/m 3):  dinsdag 18.25 - 19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6):maandag 18.25 - 19.30 uur
15 t/m 17 jaar (vo klas 4 t/m 6):  dinsdag 19.10 - 20.15 uur

(degenen die nog in 2016 18  jaar worden mogen kiezen of zij meedoen met de 15 t/m 17 jarigen of met de 18-jarigen en ouder)
18 jaar en ouder: maandag 19.00 -19.45 uur
18 jaar en ouder:   dinsdag 19.00 - 19.45 uur
Belijdeniscatechisatie: dinsdag 20.00 - 21.30 uur


Catechisatie voor andersbegaafden

Het is voor andersbegaafden mogelijk een speciaal voor hen aangepaste catechisatie te volgen. Op eenvoudige wijze wordt daar de bijbelse boodschap verteld en samen gezongen. Dit is een samenwerking met De Hoeksteen.
Elke twee weken komen op maandag twee groepen en op woensdag één groep samen van 18.45 - 20.00 uur. Beide catechisaties worden gehouden in "De Zaaier".

Voor verdere mededelingen verwijzen wij u naar het kerkblad.

Vorming en toerusting

Contactpersoon catechisatie wijkgemeente I
jeugdouderling S. Wielink
Burg. Van Engelenweg 30 
8271 AS IJsselmuiden
tel. 038-7853130 


Contactpersoon catechisatie wijkgemeente II
Piet de Graaf
Graspieper 36
8271 GW IJsselmuiden
tel. 038-3311607
Contactpersoon catechisatie voor andersbegaafden:
mw. C. van den Berg
De Omloop 14
8261 LP Kampen
tel. 038 - 75 074 13