Gedichten n.a.v. enkele namen van Jezus

 

 Lam van God
Leeuw van Juda

Lam
Klein, teer
Offer voor ons
Als Juda’s sterke leeuw
Overwinnaar

 

Zoon des mensen
Vredevorst

De Mensenzoon,
kwam bij ons heel gewoon.
Als een kindje klein,
om de Vredevorst te zijn.
Hij droeg onze zonden aan het kruis,
om de weg vrij te maken naar het Vaderhuis.

 

Brood des Levens

Wij maken ons vaak zorgen,
voor de dag van morgen.
Jezus wil ons geven,
brood om van te leven.
Hij daalde af van Zijn Hemelse Troon,
om voor ons te zorgen, heel gewoon.
Hij wil ons meer geven dan dagelijks brood,
en wil ons helpen in al onze nood.
Door Zijn komst naar deze aarde,
geeft Hij brood van eeuwige waarde.
Door Zijn brood wil Hij ons geven,
het Eeuwige Leven.

 

Licht van de Wereld

Duister is het soms in m’n hart,
van verdriet, ellende, of smart.
Omdat mensen elkaar haten,
en gooien met handgranaten.
Soms wordt het me teveel,
grijpt het me naar de keel.
“Waarom God??”, roep ik dan naar boven,
“hoe kan ik U nu loven?”

Gelukkig mag ik weten,
U bent mij niet vergeten!
U kwam als kind naar de aarde,
Licht bent U, van onschatbare waarde.
Het Licht van de Wereld wilt u voor ons allen zijn,
“Geef Mij je hart, Ik zal je nabij zijn.
Licht wil Ik zijn in je hart en leven,
opdat jij Mijn licht door kunt geven.”

Zeg tegen elkaar voortaan:
“Het Licht van de Wereld komt eraan!”

 

De Alfa en de Omega

U staat aan het einde en het begin,
Dit te geloven geeft ons leven zin.
Door de moderne wetenschap denken wij zelf het begin te kunnen maken,
en bij veel ongemak en pijn door een spuit het leven kwijt te kunnen raken.
We willen dus zelf graag het begin en einde zijn,
zoals Adam en Eva in de hof als U wilden zijn.
Zo zien we dat we nog altijd deze zonde begaan,
juist daarom wilde U, als Kind, naar deze aarde gaan.
De Alfa en de Omega, zegt Uw woord,
Uw liefde wordt tot in eeuwigheid gehoord.
Van zo Iemand is er maar Een,
en een beter iemand is er geen.
U omvangt ons leven van A t/m Z,
van geboorte tot aan ons stervensbed.

Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
Corrie van den Berg
Omloop 14
8261 LP Kampen
tel. 7507413

Secretaresse:
Janneke Brink
tel. 3315430

Penningmeesteres:
Lineke Holtland
tel. 3318292

 

Gedichten n.a.v. enkele namen van Jezus