Dorkas

De vrouwenvereniging 'Dorkas' vergadert 1 keer per 14 dagen op maandagavond in 'De Zaaier'. De avonden beginnen om kwart voor 8. Voor de pauze wordt een gedeelte uit de Bijbel besproken, daarna is er een afwisselend programma. Het doel van de vereniging is het onderzoeken van Gods Woord om daar in thuis te raken en om zo het gemeente-zijn vorm te geven. Nieuwe leden, ook jongere vrouwen, zijn hartelijk welkom.

Programma 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingen en clubs


Bestuur

Voorzitter:
mw. A. Bouma-Groothuis
Groenendael 141
8271 EH IJsselmuiden
tel. 3325993 

Secretaresse:
mw.. G. van Lente–Koers 
Korenbloem 12
8271 DR IJsselmuiden
tel. 3315226  

Penningmeesteres:
mw. N. Holtland–Fransman
Kerspelstraat 7
8271 TH IJsselmuiden
tel. 3330795